Adgang til Meilgård bopladsen

Klik på billedet for stor udgave.


Fra parkeringspladsen ved Mejlgård på Norddjursland fortsættes til fods eller på cykel ad grusvejen mod Mejlgård Nederskov ca. 800 m nord for bygningerne.
I det 2. kryds på skovvejene drejes der til venstre mod vest. Følg vejen ca. 300 m til lige før den krydser "Sorte å" som i dag er en vandkanal i skoven.
Køkkenmøddingen ligger i bøgeskoven ca. 50 m nord for skovvejen.

Faciliteter:
Informationsskilt ved sydenden af køkkenmøddingen.

Afstand til fortidsminde: ca. 2 km.

Særlige forhold:
Gravning i eller omkring køkkenmødding-bopladsen er strengt forbudt.
Vis hensyn til skovens dyre- og planteliv.

Se luftfoto og kort på KRAK

Meilgård boplads på Google Maps

 • Agre
 • Boplads
 • Dysse
 • Færdsel
 • Gravhøj
 • Helleristning
 • Jættestue
 • Kanal
 • Kirke/Kloster
 • Runesten
 • Forsvarsværk
 • Skanser
 • Andre anlæg
 • Viet nam

Vælg et område
Herunder har du mulighed for at vælge et specifikt område af kortet som du ønsker at se nærmere på.