Adgang til Ildbjerggaard langdysse

Klik på billedet for stor udgave.
Luftfoto venligst udlånt af COWI


Fra vej 15: Århus-Grenå drejes vest for Tirstrup by mod Tirstrup lufthavn ad Stabrandvej. Efter 3,8 km og efter at have passeret lufthavnen drejes til højre ad Sognevejen imod Nødager.

Dyssen ses på marken vest for vejen ca. 800 m fremme efter den første gård på venstre side. Parker i vejsiden og følg den frahegnede sti ved fortidsmindeskiltet frem til dyssen.

Faciliteter:
Informationsskilt ved langdyssens nordøstende.

Afstand til fortidsminde: ca. 100 m.

Særlige forhold:
Adgang kun tilladt ad den markerede sti og indenfor det frahegnede område omkring langdyssen. Vis hensyn til omgivende markafgrøder.

Se luftfoto og kort på KRAK

Ildbjerggård-dyssen på Google Maps

 • Agre
 • Boplads
 • Dysse
 • Færdsel
 • Gravhøj
 • Helleristning
 • Jættestue
 • Kanal
 • Kirke/Kloster
 • Runesten
 • Forsvarsværk
 • Skanser
 • Andre anlæg
 • Viet nam

Vælg et område
Herunder har du mulighed for at vælge et specifikt område af kortet som du ønsker at se nærmere på.