Adgang til Lushage Skanser.

Klik på billedet for stor udgave.
Luftfoto venligst udlånt af COWI


Følg offentlig vej til Brattingsborg Gods på sydenden af Samsø. Fortsæt ad vejen til Ørnslund Skovfogedbolig i skovkanten sydøst for godset. Herfra drejes til højre / sydover ind i skoven.
Følg skovvejen ca. 2 km mod syd gennem skoven til kysten vest for Lushage. Kør langsomt og tag hensyn til vildtet i skoven. Parker på afmærket plads ved kysten og fortsæt til fods til fyret ved Lushage. Skanserne ligger som lave jordvolde ud til kysten.
Fortsæt evt. til fods 2 km. op ad østkysten til den smukke stendysse ”Knøsen” ret ud til havet.

Faciliteter:
Informationsskilt ved kystskanserne

Afstand til fortidsminde: 150 m.

Særlige forhold:
Der er ikke adgang til gravhøjene på marken ud til Lushage.
Vis hensyn til naturen: Kast ikke affald og brug ikke åben ild.

Lushage skanser på KRAK

Lushage skanser på Google Maps

 • Agre
 • Boplads
 • Dysse
 • Færdsel
 • Gravhøj
 • Helleristning
 • Jættestue
 • Kanal
 • Kirke/Kloster
 • Runesten
 • Forsvarsværk
 • Skanser
 • Andre anlæg
 • Viet nam

Vælg et område
Herunder har du mulighed for at vælge et specifikt område af kortet som du ønsker at se nærmere på.