Adgang til Markskel Høj.

Klik på billedet for stor udgave.
Luftfoto venligst udlånt af COWI


I Fulden by drejes ad Ballevej mod Fløjstrup. Gravhøjen ligger let synlig i markskellet til venstre for vejen på toppen af skråningen ca. 500 fremme.
Fra vejen følges trampesti i markskellet ca. 50 m frem til højen.

Faciliteter:

Informationsskilt ved trampesti vest for højen.

Afstand til fortidsminde: ca. 50 m.

Særlige forhold:

Respekter markafgrøder og evt. hegning. Følg trampestien i markskellet og parker hensynsfuldt i vejsiden så oversigtsforholdene langs vejen ikke spærres. Parkering kan også ske på p-pladsen ved ”Friluftgården” ca. 400 m syd for højen.

Se luftfoto og kort på KRAK

Markskel høj på Google Maps

 • Agre
 • Boplads
 • Dysse
 • Færdsel
 • Gravhøj
 • Helleristning
 • Jættestue
 • Kanal
 • Kirke/Kloster
 • Runesten
 • Forsvarsværk
 • Skanser
 • Andre anlæg
 • Viet nam

Vælg et område
Herunder har du mulighed for at vælge et specifikt område af kortet som du ønsker at se nærmere på.