Adgang til Bjarup ødekirke

Klik på billedet for stor udgave.
Luftfoto venligst udlånt af COWI


I Mollerup på Silkeborg - Århus landevejen (Hovedvej 15) drejes der ad Mollerup Bygade ind i byen. Kør gennem byen og fortsæt ad Bjarupgårdvej mod nord over Linå-bæk. Følg vejen ca. 750 m. mod øst, hvorefter der drejes til venstre ad Bjaruphøjvej ved skiltet mod Voel Hede (3 km.)
Omkring 250 m. fremme ad Bjaruphøjvej parkeres der i vejsiden ud for informationsskiltet. Adgang herfra må kun ske til fods.

Faciliteter:

Informationsskilt ved vejsiden af Bjaruphøjvej samt ved ødekirketomten.

Afstand til fortidsminde: 220 m.

Særlige forhold:
Følg den afmærkede sti fra skiltet ved Bjaruphøjvej og langs det nordlige skovskel frem til ødekirketomten. Vis hensyn til evt. markafgrøder.

Se luftfoto og kort på KRAK

Bjarup ødekirke på Google Maps

 • Agre
 • Boplads
 • Dysse
 • Færdsel
 • Gravhøj
 • Helleristning
 • Jættestue
 • Kanal
 • Kirke/Kloster
 • Runesten
 • Forsvarsværk
 • Skanser
 • Andre anlæg
 • Viet nam

Vælg et område
Herunder har du mulighed for at vælge et specifikt område af kortet som du ønsker at se nærmere på.