Adgang til Øster Brøndehøj

Klik på billedet for stor udgave.
Luftfoto venligst udlånt af COWI

Gravhøjen ligger på lige nord for Busene Have på sydøst-spidsen af Møn ca. 4 øst for Klintholm Havn. Fra Klintholm Havn køres der østover ad Kraneledvej til T-krydset 1,4 km. øst for Kraneled, hvor der svinges til højre ad Busenevej. Gravhøjen ligger ret ud til vejens østside ca. 450 m. fremme. Parker i vejsiden og følg den korte trampesti over marken fra vejen og til højen.

Faciliteter:
Infotavle ved fortidsmindet.

Afstand til fortidsminde: 20 m.

Særlige forhold:

Vis hensyn til markafgrøder og evt. græssende dyr på området
Hunde skal føres i snor.

Se luftfoto og kort på KRAK

Busene gravhøj på Google Maps

 • Agre
 • Boplads
 • Dysse
 • Færdsel
 • Gravhøj
 • Helleristning
 • Jættestue
 • Kanal
 • Kirke/Kloster
 • Runesten
 • Forsvarsværk
 • Skanser
 • Andre anlæg
 • Viet nam

Vælg et område
Herunder har du mulighed for at vælge et specifikt område af kortet som du ønsker at se nærmere på.