Adgang til Jordehøj jættestue

Klik på billedet for stor udgave.
Luftfoto venligst udlånt af COWI


Fra Kostervej (landevej 59) mellem Kalvehave og Stege, drejes der på Møn-siden, ca. 500 m. øst for Tjørnemarke, mod syd ad Pejdervej (henvisningsskilt).
Jordehøj ligger frit i marken på østsiden af Pejdervej ca. 500 m. fremme. Parker hensynsfuldt for øvrig trafik i vejsiden.
Føg trampestien fra skiltet ved starten af den markerede trampesti i skellet ca. 130 m. frem til højen og over marken de sidste 30 m.

Faciliteter:
Nyt informationsskilt v. KUAS er opsat ved jættestuen.

Afstand til fortidsminde: 170 m.

Særlige forhold:

Adgang kun ad trampestien i skel og over marken samt på højen og friarealet omkring denne. Vis hensyn til markafgrøder og hegning samt evt. græssende dyr. Hunde skal føres i snor.

Se luftfoto og kort på KRAK

Jordehøj jættestue på Google Maps

 • Agre
 • Boplads
 • Dysse
 • Færdsel
 • Gravhøj
 • Helleristning
 • Jættestue
 • Kanal
 • Kirke/Kloster
 • Runesten
 • Forsvarsværk
 • Skanser
 • Andre anlæg
 • Viet nam

Vælg et område
Herunder har du mulighed for at vælge et specifikt område af kortet som du ønsker at se nærmere på.