Adgang til Dynæs Voldsted

Klik på billedet for stor udgave.
Luftfoto venligst udlånt af COWI

 
Parker på den offentlige P.-plads med skiltet "Gammelkol" langs vestsiden af Himmelbjergvej ca. 800 m. vest for Laven by. Herfra kan du af afmærkede stier til fods besøge både Gammelkol voldanlæg samt Dynæs voldsted ved Julsø.
Fra bunden af P.-pladsen følger du først stien 50 m. mod syd og herfra ca. 225 m. videre ad stien til højre.

Hvis du vil besøge Gammelkol voldanlæg følger du herfra stien ca. 50 m. mod nord og dernæst 150 m. mod vest i retning af den lille skov på toppen af bakken.

Hvis du vil besøge Dynæs voldsted drejer du i stedet til venstre 200 m. ad stien mod syd ned ad skråningen mod Julsø. Her kommer du ud på Dynæsvej-grusvejen. Efter yderligere 200 m. krydses jernbanen og du fortsætter så helt frem til indgangen ved det private hus på Dynæs. Følg skiltet som viser stien langs næssets vestside og husk at lukke lågen efter dig. Voldstedet ligger ca. 100 m. længere fremme. Der er kun adgang til voldstedet i dagtimerne.

Faciliteter:
Informationstavler ved P.-plads samt Gammelkol og Dynæs.

Afstand til fortidsminde: Dynæs voldsted: 900 m. Gammelkol: 500 m.

Særlige forhold:

Vis hensyn til græssende dyr på området. Luk led og hegn.
Hunde skal føres i snor og vis hensyn til privat bebyggelse ved besøg på Dynæs voldsted. Voldstedet ligger på privat grund.

Se luftfoto og kort på KRAK

Dynæs Voldsted på Google Maps

 • Agre
 • Boplads
 • Dysse
 • Færdsel
 • Gravhøj
 • Helleristning
 • Jættestue
 • Kanal
 • Kirke/Kloster
 • Runesten
 • Forsvarsværk
 • Skanser
 • Andre anlæg
 • Viet nam

Vælg et område
Herunder har du mulighed for at vælge et specifikt område af kortet som du ønsker at se nærmere på.