Adgang til Sparresminde jættestue

Klik på billedet for stor udgave.
Luftfoto venligst udlånt af COWI

På Grønsundvej (vej 287) over Møn drejes der lige nordøst for Damsholte østover ad Sparresmindevej. Jættestuen ligger let synlig på marken nordøst for Sparresmindevej efter ca. 400 m. kørsel, hvor der parkeres i vejsiden.
Afmærket trampesti fører fra Sparresmindevej over marken frem til jættestuen

Faciliteter:
Informationsskilt ved jættestuen samt afmærket trampesti.

Afstand til fortidsminde: 150 m.

Særlige forhold:

Vis hensyn til markafgrøder samt evt. græssende dyr på området.
Hunde skal føres i snor. Færdsel kun tilladt ad den markerede trampesti og på jættestue-højen. Husk en god lommelygte ved besøg inde i gravkammeret.

Se luftfoto og kort på KRAK

Sparresminde jættestue på Google Maps

 • Agre
 • Boplads
 • Dysse
 • Færdsel
 • Gravhøj
 • Helleristning
 • Jættestue
 • Kanal
 • Kirke/Kloster
 • Runesten
 • Forsvarsværk
 • Skanser
 • Andre anlæg
 • Viet nam

Vælg et område
Herunder har du mulighed for at vælge et specifikt område af kortet som du ønsker at se nærmere på.