DANMARKS DIGITALE FORTIDSMINDEGUIDE

Poskær Stenhus på Mols. Foto: Per Tandberg, Norge, per.e.tandberg@frostdesign.no

 

Velkommen

Fortidsmindeguide.dk overgik ved nedlæggelsen af de danske amter pr. 1-1 2007 til drift og udvikling under Danmarks Kulturarvs Forening DAKUA. Indtil da omfattede guiden offentligt tilgængelige fortidsminder i Århus Amt. Efter strukturreformen og dannelsen af de 98 nye kommuner - samt ikke mindst den succes guiden havde i 6 år under Århus Amt - arbejder DAKUA nu i samarbejde med tilmeldte kommuner på at guiden bliver landsdækkende.

Spredt ud over hele landet ligger anlæg fra oldtid, middelalder og historisk tid klar til udforskning og tilmed ofte på de skønneste steder. På denne hjemmeside fortælles monumenternes historie og hvordan du finder dem.
På sigt er det vores håb, at kunne præsentere de mere end 500 særligt seværdige fredede fortidsminder, som ligger ud over landet. Fortidsminder som plejes og hvortil der er offentlig adgang, samt hvor du ved et besøg vil finde yderligere oplysninger på infomationsskilte eller gennem foldere.

Det faglige ansvar for de synlige fredede fortidsminder er også ændret pr. 1-1 2007. Det foregår nu i et samarbejde mellem landets 98 nye kommuner og Kulturarvsstyrelsen KUAS og 10 udvalgte museer fører tilsyn med fortidsminderne og den beskyttende 2 m.-zone for KUAS.

Under hvert enkelt fortidsminde i fortidsmindeguiden er anført, hvem der har ansvaret for tilsyn, pleje og evt. skiltning, samt hvem der administrerer den omgivende 100 m. fredningszone. Tag kontakt til disse myndigheder hvis du ved et besøg oplever ting, der ikke er som de skal være. Send også venligst en kopi til DAKUA eller anmeld forholdet direkte til os - så skal vi nok bringe det videre. Du kan læse mere om fredningslovgivningen her.

VI ØNSKER DIG GOD TUR TIL DIN FORTID.

Til toppen