Hjortshøj og Loddenhøj gravhøje v. Århus.

1: Fra Loddenhøj på marken øst for vejen er der stadig en flot udsigt over Århus Bugten og Kalø Vig

2: Trampestien ind til Loddenhøj med informationsskiltet.

3: Loddenhøj set fra sydøst.

4: På begge sider af vejen står der vejvisersten til højen.

5: Hjortshøj set fra sydøst.

6: Udsigt fra Hjortshøj over Århus Bugt og by samt Hjortshøj Kirke.

 

Mellem Hjortshøj og Hesselballe nordøst for Århus ligger to gravhøje på hver sin side af vejen. Begge gravhøje ligger omkring 82 m over havet. og med en flot udsigt over Århus Bugten og Kalø Vig.
Det er kendetegnende for bronzealderens gravhøje, at de blev anlagt højt i terrænet for at kunne ses viden om. Da højene ikke er undersøgt, og da der heller ikke kendes gamle fund fra dem, dateres de alene ud fra deres beliggenhed til bronzealderen (1.800 - 500 f.Kr.)
Tidligere fandtes en tredje høj på marken lige nord for Loddenhøj, men den er nu helt fjernet, og i markskellene lidt længere mod nord er der i forbindelse med etablering af læhegn gjort fund fra bopladser fra både stenalderen og den tidlige, såkaldte førromerske jernalder (500 f.Kr. - år 0).

Fra vejen hvor der parkeres fører en afmærket sti (1) langs skellet østpå til Loddenhøj. Ved starten af den står også et uddybende informationsskilt.
Loddenhøj (2) har en lidt ujævn profil, da den tidligere har været overpløjet. Nu er den omkring 18 m stor og indtil 2,75 m høj.
Udsigten fra højen til det store kraftværk ved Studstrup og bebyggelsen omkring Århus står i skarp kontrast til oldtidshøjen. Udsigten over vandet er dog stadig den samme, selvom området i bronzealderen var langt mere bevokset end nu. Man skal forstille sig, at bakkerne dengang henlå som store ret lysåbne og græsbevoksede overdrevsarealer med spredt træ- og kratbevoksning.

Hjortshøj (3) på den anden side af vejen byder på en tilsvarende udsigt. Stenen ud til vejen viser vej til den 17 x 2,5 m store høj (4), som på nordsiden tangeres af et skeldige. Højen er anlagt på et noget skrånende terræn, og fra bænken på højen ses Hjortshøj Kirke (5) tydeligt.

Nærområdet omkring Århus har tidligere rummet adskillige andre gravhøje, men i takt med byen udvidelse er de næsten alle sammen forsvundet. Hjortshøj og Loddenhøj er sammen med Jelshøj syd for Århus nogle af de få tilbageværende gravhøje i området, som stadig kan minde os om, at området engang så helt anderledes ud.

Til toppen

 

Copyright:

Al tekst, illustrationer og kort er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering kun efter forudgående skriftlig tilladelse.
Læs mere her.