Litteratur om Knudsskov jættestue og langdysse.

 

Torben Dehn, Svend Illum Hansen og Flemming Kaul.
Stenaldergrave i Danmark. Bind 2
Jættestuen og langdyssen ved Knudskov, s. 175-194.
Nationalmuseet 2000.

Svend Hansen
Jættestuer i Danmark
Rigt illustreret oversigt over jættestuernes konstruktion og nyere tids restaureringer
Skov- og Naturstyrelsen 1993
ISBN: 87-601-3386-4

Klaus Ebbesen
Danske jættestuer
Jættestuen ved Knudskov i Sydsjælland, s. 361-367.
Langdyssen ved Knudskov i Sydsjælland, s.368-370.
Attika, København 2009
ISBN: 978-87-7528-737-6

Stenaldergrave gennem 300 år
- en rejse i Nationalmuseets arkiv
Knudsskov dysser
: http://www.nationalmuseet.dk/sw43875.asp

Kulturarvsstyrelsen
Monumenter i landskabet:
Knudsskov

Årbøger for Nordisk oldkyndighed og Historie
København 1917

Flemming Kaul
Klekkendehøj og Jordehøj - 5000-årige ingeniørarbejder
Nationalmuseets Arbejdsmark 1989
Nationalmuseet 1989.

Henning Dehn Nielsen:
356 oldtidsminder på øerne
Turguide til Danske oldtidsminder - heraf Samsø i Århus Amt.
Gyldendal 1977
ISBN: 87-01-40561-6

Ingrid Falktoft Andersen:
Vejviser til Danmarks Oldtid
Turguide til Danmarks oldtid
Wormianum 1994
ISBN: 87-89531-10-8

Hjemmeside
Rosenfeldt Gods