Litteratur om Kong Asgers Høj

Kulturstyrelsen
Oldtiden i landskabet.
"Møn med Klekkendehøj - dysser og jættestuer.

1001 - fortælling
Kulturarvsstyrelsen
"Kong Asgers Høj - Byggeboomets store jættestue"

Torben Dehn, Svend I. Hansen, Flemming Kaul
Klekkendehøj og Jordehøj - restaureringer og undersøgelser 1985-1990
Stenaldergrave i Danmark, bd. 2
Nationalmuseet Skov- og Naturstyrelsen, 2000
ISBN: 9788772791463

Svend Hansen
Jættestuer i Danmark
Rigt illustreret oversigt over jættestuernes konstruktion og nyere tids restaureringer
Skov- og Naturstyrelsen 1993
ISBN: 87-601-3386-4

Mads Lidegaard:
Danske høje fra sagn og tro
Oversigt over ca. 700 danske gravhøje og høje samt deres sagn
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1998, s. 128
ISBN: 87-17-06754-5

Henning Dehn Nielsen:
356 oldtidsminder på øerne
Turguide til Danske oldtidsminder - heraf Samsø i Århus Amt.
Gyldendal 1977
ISBN: 87-01-40561-6

Ingrid Falktoft Andersen:
Vejviser til Danmarks Oldtid
Turguide til Danmarks oldtid
Wormianum 1994
ISBN: 87-89531-10-8

Sophus Müller:
Vor Oldtid
Den 1. Samlede fremstilling af Danmarks oldtid
Nyt Nordisk Forlag 1897

Møns Turisbureau
Storstensgrave på Møn
Info-folder, Hent PDF-Fil HER

Guide til seværdigheder på Møn - engelsksproget guide
Kong Asgers Høj

Turistbladet for Møn, Bogø og Nyord
Kong Asgers Høj

www.fanefjordsogn.dk
Folder Kong Asgers Høj (PDF-Fil)

Hjemmesiden "Megalit.dk"
Kong Asgers Høj