Litteratur om Jordehøj jættestue

Stenaldergrave gennem 300 år
- en rejse i Nationalmuseets arkiv
Jordehøj: http://www.nationalmuseet.dk/sw47522.asp

Kulturstyrelsen
Oldtiden i landskabet.
"Møn med Klekkendehøj - dysser og jættestuer.

Kulturstyrelsen
"1001-Fortællinger".
"Jordehøj"

Møns Turisbureau
Storstensgrave på Møn
Info-folder, Hent PDF-Fil HER

Guide til seværdigheder på Møn - engelsksproget guide
Jordehøj

Torben Dehn, Svend I. Hansen, Flemming Kaul
Klekkendehøj og Jordehøj - restaureringer og undersøgelser 1985-1990
Stenaldergrave i Danmark, bd. 2
Nationalmuseet Skov- og Naturstyrelsen, 2000
ISBN: 9788772791463

Svend Hansen
Jættestuer i Danmark
Rigt illustreret oversigt over jættestuernes konstruktion og nyere tids restaureringer
Skov- og Naturstyrelsen 1993
ISBN: 87-601-3386-4

Flemming Kaul 1989
Klekkendehøj og Jordehøj - 5000-årige ingeniørarbejder
Nationalmuseets Arbejdsmark 1989, s. 85-100

Henning Dehn Nielsen:
356 oldtidsminder på øerne
Turguide til Danske oldtidsminder - heraf Samsø i Århus Amt.
Gyldendal 1977
ISBN: 87-01-40561-6

1001-fortælling
Kulturarvsstyrelsen
"Jordehøj - Jættestuernes mysterium løst"

GYPAF - Give Your Past A Future
Et projekt om helleristninger i Vordingborg Kommune

Geschichte und Geschichten aus Skandinavien
Die Schalensteine der Insel Møn
Flot oversigt med smukke fotos af skålgruber på Møn.