Fortidsminder på internettet

Statslige institutioner

Kultursstyrelsen
www.kulturstyrelsen.dk/
tlf: 33 74 51 00

Naturstyrelsen
www.naturstyrelsen.dk
Naturstyrelsens hjemmeside med link til lokale skovdistrikter og informationsmateriale
tlf: 72 54 30 00

Geodatastyrelsen
www.gst.dk
Hjemmeside for den tidligere Kort- og Matrikelstyrelse.
tlf: 72 54 50 00

Kommuner

Danske Kommuner
Interaktivt oversigtskort og adresseliste over de nye danske kommuner:

Museer

Nationalmuseet
www.natmus.dk/
Museumshjemmeside
tlf: 33134411

Djurslands Museum / Museum Østjylland
www.djurslandsmuseum.dk
Museumshjemmeside
tlf: 86324800

Ebeltoft Museum / Museum Østjylland
tlf: 86345599

Ferskvandsmuseet, Ry
http://www.ferskvandsmuseet.dk
Museumshjemmeside
tlf: 86890199

Gl. Rye Mølle og Træskomuseum
http://www.glryemoelle.dk
Museumshjemmeside
tlf: 86898675

Klostermølle Naturcenter
http://www.klostermoelle-naturcenter.dk/
Naturcentrets hjemmeside
tlf: 86820844

Kulturhistorisk Museum Randers / Museum Østjylland
http://www.randers.dk
Museumshjemmeside
tlf: 86418649

Mariager Museum
www.mariagermuseum.dk
Museumshjemmeside
tlf: 98541287

Moesgård Museum
www.moesmus.dk
Museumshjemmeside
tlf: 89421100

Odder Museum

www.oddermuseum.dk
tlf: 86540175

Samsø Maturskole
www.samsonaturskole.dk
Naturcentrets hjemmeside
tlf: 86596454

Samsø Museum
www.ecomuseum-samso.dk/
Museumshjemmeside
tlf: 86592150

Silkeborg Museum
www.silkeborgmuseum.dk
Museumshjemmeside
tlf: 86821499

Skanderborg Museum
http://www.skanderborgmuseum.dk
Museumshjemmeside
tlf: 86522499

Øm Klostermuseum
http://www.klostermuseum.dk
Museumshjemmeside
tlf: 86898194

Service-sider

Fund og Fortidsminder
Fund og Fortidsminder
Kulturarvsstyrelsens nationale oversigt over alle kendte danske fortidsminder og fund

Dansk Center for Byhistorie
http://byhistorie.inet-designer.dk/forside/

Biblioteker
www.bibliotek.dk
Søg og bestil bøger over internettet

Kongelige bibliotek
www.kb.dk
Portal for litteratur og arkivsøgninger på det kongelige bibliotek
tlf: 33474747

Naturnet Danmark
www.naturnet.dk
Internetportal for offentlige naturture og arrangementer mv. i Danmark

Tema-sider

Stenaldergrave gennem 300 år
- En rejse i Nationalmuseets arkiv.
Internetside om udvalgte storstensgrave og deres undersøgelse.
Nationalmuseet 2008

Kongehøjen
www.kongehojen.dk
Ny temaside med 3D-model og overflyvning af omliggende kulturlandskab.

Danske kalkmalerier i kirker
www.kalkmalerier.dk
Billeddatabase over danske kirkers kalkmalerier

Historisk søgeside
www.strejf.dk
Søgninger i østjyllands historie.

Illerup Ådal udgravningerne
www.Illerup.dk
Moesgårds hjemmeside for illerup-fundet

Nationalmuseet, "Guder og Grave"
www.guderoggrave.dk
Nationalmuseets bronzealderprojekt "Guder og Grave".

"Danmark før og nu"
KMS før og nu
Se et område af Danmark på nye og gamle kort.

Tollundmanden på Internettet
http://www.tollundmanden.dk/

Foldere, guide mv.

Guide til Kalø Slotsruin
Link HER

Hammershus Borgruin

Link HER

Folder Gurre Slot, Nordsjælland
Skov- og Natustyrelsen
Hent PDF-fil HER

Bølling Sø, Midtjylland
Hent PDF-fil HER

Lilleborg og Gamleborg borgruiner, Bornholm

Hent PDF-fil HER

Foreninger

Danmarks Kulturarvs Forening - DAKUA
www.kulturarvsforening.dk

Dansk Vejhistorisk Selskab
www.vejhistorie.dk

Nydamselskabet
http://www.nydam.nu/
Foreningen til bevarelse af Nydam Mose-fundene

Sammenslutningen af Danske amatørarkæologer
http://www.arkaeologi-sda.dk/

Østjydske Amatør Arkæologer
http://www.graverne.dk

Private sider

Særligt for børn

Udland

Link til fotoserie fra 25 megalittiske steder i Danmark og syd Sverige:
www.netfoto.no/NY%20NETTSIDE/WEB%20BOOKS/MEGALITHIC/index.html

Til toppen