Litteratur om fortidsminder

Tørmur-detalje fra jættestue. Foto: K.Kristiansen

En alfabetisk bruttoliste på titel
- for temaopdeling se i venstre spalte menu.

Henning Dehn Nielsen:
348 Oldtidsminder i Jylland
Turguide til Danmarks oldtid
Gyldendal 1976
ISBN: 87-01-01951-1

Henning Dehn Nielsen:
356 oldtidsminder på øerne
Turguide til Danske oldtidsminder - heraf Samsø i Århus Amt.
Gyldendal 1977
ISBN: 87-01-40561-6

A. P. Madsen:
Afbildninger af Danske oldsager og mindesmærker, Stenalderen
A.P. Madsen´s pragtfulde gamle tegninger af danske stenaldergrave og fund.
H.H. Rasmussen, København 1868

Karsten Kristiansen:
Alstrup Krat og Hohøj - En turguide
Turguide til kulturmiljøet ved Alstrup Krat og Hohøj.
Skov- og Naturstyrelsen 2002
Hent PDF-fil HER.

L. Hedeager og K. Kristiansen (red.):
Arkæologi leksikon
Opdateret leksikon over Danmarks forhistorie
Politikens Forlag 1985
ISBN: 87-567-4012-3

Mogens Rud (red.):
Arkæologisk Håndbog
Leksikon over Danmarks forhistorie
Politikens Forlag 2.udg. 1979
ISBN: 87-567-3125-6

Pauline Asing:
Besøg gravpladser og udsigtspunkt ved Rostved
Gratis turfolder om jernaldergravpladsen ved Rostved.
Ebeltoft Museum og Rønde kommune 1993

Ingrid Nielsen (red.):
Bevar din arv
Oversigtsværk over fredningsarbejdet og de fredede monumenter i det danske landskab i anledning af fredningslovens 50 års jubilæum
GEC GAD og Skov- og Naturstyrelsen 1987
ISBN: 87-12-01751-5

Jan Kock:
Borg og vold
Populær gennemgang af 27 middelalderborge og voldsteder i Århus Amt
Århus Amt, erhversafd. 1999
ISBN: 87-90099-62-1

Rikke Agnete Olsen:
Borge i Danmark
Oversigt over danske middelalderborge
Centrum 1986
ISBN: 87-583-0275-1

Milert Schultz:
Borum Eshøj - en gravplads fra bronzealderen
Oversigt over bronzealdergravene ve Borum Eshøj før og nu
Moesgård Museum 1993
ISBN: 87-87334-23-2

S. Hvass og B. Storgaard (Red):
Da klinger i Muld - 25 års arkæologi i Danmark
Oversigt over de seneste 25 års arkæologi og fund i Danmark
Aarhus Universitetsforlag 1993
ISBN: 87-7288-566-1

J.P. Trap:
Danmark
Topografisk / historisk oversigt over Danmark
 5. Udg.1958-72

Arne Nørrevang (red):
Danmarks Natur, Landskabernes opståen
Oversigtsværk om naturen og landskabets udvikling i Danmark.
Politikens Forlag 1967

Johannes Brøndsted:
Danmarks Oldtid
Det klassiske oversigtsværk over Danmarks oldtid
Gyldendal 1938-40

Skov- og Naturstyrelsen:
Danmarks Ruiner vol. 11: Øm Kloster.
Gennemgang af Øm Klosters historie samt restaureringsarbejdet 1987-88.
Miljøministeriet 1992

L. Jacobsen / E. Moltke:
Danmarks Runeindskrifter I-II
Fagligt oversigtsværk over de danske runesten og runeindskrifter
 1941-42

Danmarkshistorien bd. 1- 11
Populært og rigt illustreret oversigtsværk fra stenalder til middelalder.
Sesam 1981-84
ISBN: 87-7324-638-7 / 87-7324-870-3

Mads Lidegaard:
Danske høje fra sagn og tro
Oversigt over ca. 700 danske gravhøje og høje samt deres sagn
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1998
ISBN: 87-17-06754-5

Klaus Ebbesen
Danske jættestuer
Attika, København 2009
ISBN: 978-87-7528-737-6

August F. Schmidt:
Danske kæmpesten i folkeoverleveringen
Den 1. Samlede fremstilling af de danske sagnsten
 1932

P.V. Glob:
Danske Oldtidsminder
Klassisk oversigtsværk over de danske fortidsminder
Gyldendal 1967

Mads Lidegaard:
Danske sten fra sagn og tro
Oversigt over ca. 550 danske sagnsten og deres sagn
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1994
ISBN: 87-17-06428-7

Mads Lidegaard:
Danske træer fra sagn og tro
Oversigt over danske sagntræer og deres sagn
Nyt Nordisk Forlag 1996
ISBN: 87-17-06601-8

Kristjan Bure (red):
Danske Veje
Historisk gennemgang af vejenes og færdslens udvikling i Danmark.
Turistforeningen for Danmark 1964

Vilhelm La Cour:
Danske voldsteder: fra oldtid og middelalder
1. Samlede oversigt over danske voldsteder
Nationalmuseet 1957

Frits Nicolaisen:
Den bundne dæmon
Om Sjellebrostenen og de øvrige maskesten
Randers Amts Historiske Samfund 1987

Børge Kjær:
Djurslands Kalk - råstofudvinding og kalkværksindustri.
Oversigtsværk over kalkens udnyttelse på Djursland.
Djurslands og Ebeltoft Museum samt Grenaa Egnsarkiv 2001
ISBN: 87-983403-7-9

Torsten Madsen:
En tidligneolitisk langhøj ved Rude i Østjylland
Faglig analyse af udgravningerne i Rude Strand-langhøjen.
KUML / Gyldendal 1979
ISBN: 87-00-70701-5-01-01

Lars Lindeberg:
Englandskrigene 1801-14
Populær og rigt illustreret oversigtsværk om englandskrigen.
Lademann 1974

Jesper Laursen:
Fortidens spor i Århusskovene
Håndbog og guide til fortidens spor i Århusskovene
Jysk Arkæologisk Selskab 1982
ISBN: 87-88415-00-7

Vilfred Friborg Hansen (red):
Fortidens spor på Røndeegnen
Populær præsentation af gravpladsen v. Rostved.
Folk og liv på Røndeegnen 1996

Anna Lindebo Leth:
Fortidsminder i Århus-området
Guide til udvalgte fortidsminder i Århus Amt
Århus Amt, Natur og Miljø 1993
ISBN: 87-7295-757-3
Hent PDF-fil HER.

Jens G. Bech:
Fra fortidsminder til kulturmiljø - hvad Alstrup Krat og Hohøj gemte
Populær formidling af kulturmiljø-undersøgelserne ved Hohøj og i Alstrup Krat
SNS, KUAS og Kulturhist. Museum, Randers m.fl. 2003
ISBN: 87-7279-445-3

Vilhelm Boye:
Fund af egekister fra bronzealderen i Danmark
Genoptryk af den 1. oversigt over de danske egekistegrave fra 1896
Wormianum 1986
ISBN: 87-85160-93-8

Carsten Henrik Bang:
Guide til Danske fortidsminder
Rigt illustreret guide til ca. 500 offentligt tilgængelige fortidsminder i Danmark
Gyldendal og Skov-og Naturstyrelsen 1994
ISBN: 87-00-17166-2

O. Løye
Hamlets Grav i Ammelhede ved Randers
Propaganda Komiteen for Randers by og havn
Randers 1933.

Lokalavisen "Folkebladet Djursland"
Hamlets Grav i Ammelhede
del 1+2, 28/11 samt 5/12 2007.

P.V. Glob:
Helleristninger i Danmark
Arkæologisk oversigtsværk over danske helleristninger
Jysk Arkæologisk Selskab 1969

Jesper Laursen:
Historien i skoven
Skove og fortidsminder i Århus amt
Skippershoved forlag 1994
ISBN: 87-89224-11-6

Bendt Nielsen m.fl.:
Historier i Søhøjlandet
Oversigt over udvalgte natur- og kulturmiljøer i det midtjyske søhøjland
Søhøjlandets Økomuseum 2002
ISBN: 87-988892-0-6

Holme Bjerge - Skåde Bakker - En geologisk perle
Artikel af geolog Holger Lykke-Andersen
http://www.aakb.dk/sw34322.asp

P.V. Glob:
Højfolket
Et klassisk oversigtsværk over bronzealderen
Gyldendal 1970

Jens Muff Hansen:
I general Ryes fodspor
Gratis guide til skanser fra englandskrigen (1801-14) og Treårskrigen (1848-50) i Århus Amt
Århus Amt, Natur og Miljø 1993
Hent PDF-fil HER.

Jørgen Ilkjær:
Illerup Ådal - bind 1-9
9-binds værk på tysk med faglig præsentation af fundene fra Illerup Ådal.
Jysk Arkæologisk Selskab 1990-
ISBN: 87-7288-057-0
www.illerup.com

Jørgen Ilkjær:
Illerup Ådal: Et arkæologisk tryllespejl.
Rigt illustreret oversigtsværk over Illerup Ådal-udgravningerne.
Moesgård Museum 2000
ISBN: 87-87334-40-2
www.illerup.com

Claus Deleuran:
Illustreret Danmarkshistorie for folket
Danmarkshistorien i underholdende tegneserieudgave. For både børn og voksne.
Ekstra Bladets Forlag 1987 -
ISBN: 87-7731-027-6 m.fl.

Mogens Rud (red.):
Jeg ser på oldsager
Danske oldsager i tekst og billeder
Politikens Forlag 4.udg. 1979
ISBN: 87-567-3202-3

Torsten Madsen:
Jættestuen Hørret Skov 1
Faglig præsentation af især keramikfundene fra udgravningen i Hørret Skov.
KUML / Gyldendal 1976
ISBN: 87-01-58581-9

Svend Hansen:
Jættestuer i Danmark
Rigt illustreret oversigt over jættestuernes konstruktion og nyere tids restaureringer
Skov- og Naturstyrelsen 1993
ISBN: 87-601-3386-4

Poul Kjærum
Jættestuen Jordhøj
KUML 1969, s. 9-66

Kirsten Meldgaard:
Kalø-guide
Rigt illustreret turguide til Kalø Slotsruin og nærmeste omgivelser
Skov- og Naturstyrelsen 1999
ISBN: 87-7279-180-2
www.sns.dk/fortidsm/netpub/kaloe/indhold.htm

Hans Stiesdal:
Kanalen der skærer Samsø over
Populær artikel om de første udgravninger af Kanhavekanalen.
SKALK nr. 4, 1960 1960
www.skalk.dk

Kjeld Christensen:
Kanhave-kanalen
Artikel i "Stavns Fjord - et natur- og kulturhistorisk forskningsområde på Samsø", red. Hanne H. Hansen og Bent Aaby 1995.
Nationalmuseet 1995
ISBN: 87 8938 409 1

Søren Greve:
Karlby Kirke - Jubilæumsskrift.
Jubilæumsskrift i anledning af Karlby kirkes 100 års jub. 2002.
Mygind-Krogsbæk-Skørring menighedsråd 2002

C. Adamsen / L. Nymark:
Kilde og kors.
Populær artikel om Ilse Made-kilden.
SKALK nr. 6, 1993 1993
www.skalk.dk

Henning Dehn Nielsen:
Kirker og Klostre i Danmark
Opslagsværk og guide til ca 480 danske kirker og klostre.
Sesam 1995
ISBN: 87-7801-424-7

Inger Hørup:
Kirkerne på Djursland
Populær oversigt over 80 kirker på Djursland
Århus Amt, erhversafd. 1994

Brita Flou m.fl.:
Kolindsund - et stykke Djursland fortæller danmarkshistorie
Gennemgang af Kolindsunds udvikling og historie
P. S. Johnsen, Grenå 1980
ISBN: 87-87629-15-1

Nils Engberg, Vivian Etting og Marianne Greve Iversen
Kongens borg på Kalø - Nye undersøgelser
Om 2006-udgravningerne ved Kalø Slotsruin.
KUML 2008, s. 187-210
ISBN: 978-87-8415-50-6

KUML
Årbog for JAS med mange nye udgravningsartikler mv.
Jysk Arkæologisk Selskab 1952-

Jørgen Jensen:
Manden i kisten- Hvad bronzealderens gravhøje gemte
Nyt oversigtsværk over bronzealderens egekistebegravelser
Gyldendal 1998
ISBN: 87-00-64337-8

Karen Marie Christensen:
Mariageregnens arkæologiske minder
Turguide til fortidsminder på Mariager-Hadsund egnen
Århus Amt 1994
ISBN: 87-90099-06-0

Kresten Skipper:
Mellem Fjellerup og Bønnerup
Oversigt over Meilgård og Norddjurslands bebyggelse, historie og natur
Skippershoved forlag 1981
ISBN: 87-7330-117-5

Eiler Worsøe:
Mols Bjerge
Populær gennemgang af Mols Bjerges historie og natur
Skippershoved forlag 1990
ISBN: 87-89227-20-5

P.V. Glob:
Mosefolket
Klassisk oversigtsværk over danske moselig
Gyldendal 1965

Poul Henning Jensen:
Natur og Kulturguide til Århus Amt
Rigt illustreret og populær guide til Århus Amts historie, natur og seværdigheder
Århus Amt 1997
ISBN: 87-90099-19-2

Anne Nørgård Jørgensen:
Nye undersøgelser af Kanhavekanalen på Samsø
Gennemgang af 1995-udgravningerne v. Kanhavekanalen.
Marinarkæologisk nyhedsbrev fra Roskilde nr. 5, 1995

Bendt Nielsen m.fl.:
Offermosen i Illerup Ådal
Gratis turfolder til jernalderens offermose i Illerup Ådal
Søhøjlandets Økomuseum 2001

Poul Otto Nielsen:
Oldtiden i Danmark. Bondestenalderen
Rigt illustreret og populær oversigt over bondestenalderen med de nyeste forskningsresultater.
Sesam 2001
ISBN: 87-7801-812-9

Jørgen Jensen:
Oldtiden i Danmark. Bronzealderen
Rigt illustreret og populær oversigt over bronzealderen med de nyeste forskningsresultater.
Sesam 2001
ISBN: 87-7801-828-5

Lone Hvass:
Oldtiden i Danmark. Jernalderen

Rigt illustreret og populær oversigt over jernalderen med de nyeste forskningsresultater.
Sesam 2001
ISBN: 87-7801-814-5

Søren H. Andersen:
Oldtiden i Danmark. Jægerstenalderen
Rigt illustreret og populær oversigt over jægerstenalderen med de nyeste forskningsresultater.
Sesam 2001
ISBN: 87-7801-810-2

Gudmund Hatt:
Oldtidsagre
Oversigtsværk over oldtidsagre i Danmark.
Videnskbernes Selskab, Kbh. 1949

Peter Knudsen:
Om kirkerne i Mygind, Krogsbæk og Skørring Sogne
Oversigt over kirkernes historie i Skørring sogn
Skørring menighedsråd 2. Udg. 1987

Palle Eriksen:
Poskær Stenhus - Myter og virkelighed
Populær og rigt illustreret gennemgang af "Poskær stenhus"-dyssens arkæologi og historie
Moesgård Museum 1999
ISBN: 87-87334-34-8

Karen Marie Christensen:
På cykel i det grønne bælte
Seværdigheder langs den 150 km lange cykelrute i østjylland
Århus Amt, erhversafd. 1994
ISBN: 87-90099-14-1

Vivian Etting (red.):
På opdagelse i kulturlandskabet
Historisk oversigt over det danske kulturlandskab
Gyldendal og Skov-og Naturstyrelsen 1995
ISBN: 87-00-20758-6

Karsten Kristiansen:
På tur i Djurslands fortid
Gratis turguide til udvalgte fredede fortidsminder på Djursland
Århus Amt, Natur og Miljø 3 . Udg. 2002
Hent PDF-fil HER.

B. Muurholm m.fl.:
Rundt om Kolindsund
Seværdighedsguide til cykelruten rundt om Kolindsund
Århus Amt, erhversafd. 1992
ISBN: 87-984055-0-0

Palle Eriksen:
Samsøs stor stengrave
Populær gennemgang af Samsøs dysser og jættestuer, deres baggrund, historie og sagn
Skippershoved forlag 1990
ISBN: 87-89224-18-3

Ebbe C. Norn:
Silkeborg Slot
Gennemgang af historien og udgravningen af Silkeborg Slot.
Nationalmuseets Arbejdsmark 1954 1954

Christian Adamsen / Jørgen Kraglund:
SKALK
Populær arkæologisk og historisk tidsskrift ( 6 x pr. år)
Skalk 1957-
www.skalk.dk

J.M.Hansen / B. Manstrup:
Skanser ved Stavns Fjord
Gratis folder til Englandskrigens skanser ved Stavns Fjord
Århus Amt
Hent PDF-fil HER.

Bjarne Manstrup:
Stavns Fjord
Gratis turguide til Stavns Fjord-området på Samsø
Samsø Naturskole 1999
Hent PDF-fil HER.

Poul Kjærum:
Storstensgrave ved Tustrup
Populær gennemgang af udgravningerne ved Tustrup.
KUML / Århus Universitetsforlag 1957

Poul Kjærum:
Ta´ til Tustrup
Lille Skalk-præsentation af Tustrup-gravpladsen.
SKALK nr. 3, 1957 1957

Poul Kjærum:
Tempelhus fra stenalderen
Om udgravningen af kulthuset og jættestuen ved Tustrup.
KUML / Århus Universitetsforlag 1955

Georg Kunwald:
Troldestenen
Skalk-artikel om fundet af Sjellebrostenen og udgravningen af oldtidsvejene.
Skalk nr. 4, 1957

Karsten Kristiansen:
Tustrup oldtidsminder
Turfolder til stenaldergravene ved Tustrup
Århus Amt, Natur og Miljø
Hent PDF-fil HER.

Jens Muff Hansen:
Udbyhøj skanse - Kystforsvar under Englandskrigen 1801-14.
Turfolder til Englandskriges skanser ved Udbyhøj.
Århus Amt 2001
Hent PDF-fil HER.

Skov- og Naturstyrelsen:
Vandreture i Statsskovene
Turfoldere til danske statsskove og statejede arealer
Skov- og Naturstyrelsen
www.sns.dk

Ingrid Falktoft Andersen:
Vejviser til Danmarks Oldtid
Turguide til Danmarks oldtid
Wormianum 1994
ISBN: 87-89531-10-8

Rikke Agnete Olsen m.fl.:
Voldsteder i Danmark - en vejviser
Oversigt over danske voldsteder (flere bind)
Skov- og Naturstyrelsen 1999
ISBN: 87-89224-48-5

Sophus Müller:
Vor Oldtid
Den 1. Samlede fremstilling af Danmarks oldtid
Nyt Nordisk Forlag 1897

Danmarks Kulturarvs Forening, 2009
Værn om fortidsminderne
Oplysningsfolder om fortidsmindernes beskyttelse.
Hent PDF-fil HER.

Til toppen