Mislehøj - en højtomt på Jungshoved.

1: Mislehøj ligger lige ud til bivejen mellem Jungshoved og Jungshoved By. Her set fra nord.

2: Højen set fra sydvest.

3: Mislehøj set fra nord.

4: Set fra øst ses stadig en anseelig høj.

5: Jordfast sten i højsiden tilhørende højens stenpakning.

 

Mislehøj er en enligt beliggende gravhøj, som ikke er undersøgt arkæologisk og som der ej heller kendes fund fra. Den 17 x 2½ m. store gravhøj blev fredet frivilligt i 1925 og har siden den første registrering af Nationalmuseet i 1876 fremstået som nu med store gl. afgravninger af især sydlige højside. Højen ligger yderst lettilgængeligt lige ud til offentlig vej og er til trods for de gamle afgravninger stadig et væsentligt landskabselement.
Mislehøj er sammen med en fredet og ligeledes stærkt afgravet høj ved Bakkegård ca. 2,5 km. mod nord, de eneste bevarede bronzealdergravhøje på Jungshoved. Sådan så det ikke ud i oldtiden, hvor der især langs østsiden af Ambæk bæk ved Bakkegård lå en stor, nu for længst sløjfet højgruppe.
Flere løsfund af bronzeredskaber vidner også om, at der på den tid var en solid udnyttelse af området og fra den foregående stenalder kendes der utallige fund på halvøen - særligt langs kysten og andre lavtliggende områder. Stenalderfundene knytter sig til storstensgravene, hvoraf Svend Gønges Hule ved Bønsvig er det ene af 3 bevarede og fredede gravanlæg på Jungshoved.

Mislehøj formodes at være opført i bronzealderen og der er sikkert foretaget gentagne begravelser i højen. De første kistegrave i højens centrum findes sikkert stadig, hvorimod sekundært nedgravede urnegrave i højsiden - i al fald mod syd hvor de fleste efter skik og brug normalt blev nedsat - må formodes at være forsvundet ved de gamle afgravninger.

Mislehøj en anlagt på en lille forhøjning 6 m. over havet som i stenalderen mod sydvest dannede kystlinie for en lavvandet bugt, som dengang strakte sig ind fra Bøgestrømmen. Bakken hvor Stavreby i dag ligger, ca. 1 km. sydvest for højen, lå dengang som en ø. Nutidens overflade med gammel havbund, som nu kun er 1 m. over havet, fremkom gennem efterfølgende landhævning. I bronzealderen var dette område sikkert værdifulde enge, som var yderst velegnede til græsning for agerbrugs- samfundets husdyr.

01-2011

Til toppen

 

Copyright:

Al tekst, illustrationer og kort er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering kun efter forudgående skriftlig tilladelse.
Læs mere her.