Opslagsbøger om fortidsminder

Tørmur-detalje fra jættestue. Foto: K.Kristiansen

A. P. Madsen:
Afbildninger af Danske oldsager og mindesmærker, Stenalderen
A.P. Madsen´s pragtfulde gamle tegninger af danske stenalderghrave og fund.
H.H. Rasmussen, København 1868

A. P. Madsen
Gravhøje og gravfund fra stenalderen i Danmark.
Det østlige Danmark
Gyldendalske Boghandel, København 1896

L. Hedeager og K. Kristiansen (red.):
Arkæologi leksikon
Opdateret leksikon over Danmarks forhistorie
Politikens Forlag 1985
ISBN: 87-567-4012-3

Mogens Rud (red.):
Arkæologisk Håndbog
Leksikon over Danmarks forhistorie
Politikens Forlag 2.udg. 1979
ISBN: 87-567-3125-6

Ingrid Nielsen (red.):
Bevar din arv
Oversigtsværk over fredningsarbejdet og de fredede monumenter i det danske landskab i anledning af fredningslovens 50 års jubilæum
GEC GAD og Skov- og Naturstyrelsen 1987
ISBN: 87-12-01751-5

Mogens Rud (red.):
Jeg ser på oldsager
Danske oldsager i tekst og billeder
Politikens Forlag 4.udg. 1979
ISBN: 87-567-3202-3

Henning Dehn Nielsen:
Kirker og Klostre i Danmark
Opslagsværk og guide til ca 480 danske kirker og klostre.
Sesam 1995
ISBN: 87-7801-424-7 

Til toppen