Oversigtsværker om fortidsminder

Tørmur-detalje fra jættestue. Foto: K.Kristiansen


Ingrid Nielsen (red.):
Bevar din arv
Oversigtsværk over fredningsarbejdet og de fredede monumenter i det danske landskab i anledning af fredningslovens 50 års jubilæum
GEC GAD og Skov- og Naturstyrelsen 1987
ISBN: 87-12-01751-5

Rikke Agnete Olsen:
Borge i Danmark
Oversigt over danske middelalderborge
Centrum 1986
ISBN: 87-583-0275-1

S. Hvass og B. Storgaard (Red):
Da klinger i Muld - 25 års arkæologi i Danmark
Oversigt over de seneste 25 års arkæologi og fund i Danmark
Aarhus Universitetsforlag 1993
ISBN: 87-7288-566-1

J.P. Trap:
Danmark
Topografisk / historisk oversigt over Danmark
5. Udg.1958-72

Arne Nørrevang (red):
Danmarks Natur, Landskabernes opståen
Oversigtsværk om naturen og landskabets udvikling i Danmark.
Politukens Forlag 1967

Johannes Brøndsted:
Danmarks Oldtid
Det klassiske oversigtsværk over Danmarks oldtid
Gyldendal 1938-40

L. Jacobsen / E. Moltke:
Danmarks Runeindskrifter I-II
Fagligt oversigtsværk over de danske runesten og runeindskrifter
1941-42

Danmarkshistorien bd. 1- 11
Populært og rigt illustreret oversigtsværk fra stenalder til middelalder.
Sesam 1981-84
ISBN: 87-7324-638-7 / 87-7324-870-3

Klaus Ebbesen
Danske dysser
Forlaget Attika, København 2007
ISBN: 978-87-752-8652-2

Mads Lidegaard:
Danske høje fra sagn og tro
Oversigt over ca. 700 danske gravhøje og høje samt deres sagn
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1998
ISBN: 87-17-06754-5

Klaus Ebbesen
Danske jættestuer
Attika, København 2009
ISBN: 978-87-7528-737-6

P.V. Glob:
Danske Oldtidsminder
Klassisk oversigtsværk over de danske fortidsminder
Gyldendal 1967

Mads Lidegaard:
Danske sten fra sagn og tro
Oversigt over ca. 550 danske sagnsten og deres sagn
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1994
ISBN: 87-17-06428-7

Mads Lidegaard:
Danske træer fra sagn og tro
Oversigt over danske sagntræer og deres sagn
Nyt Nordisk Forlag 1996
ISBN: 87-17-06601-8

Vilhelm La Cour:
Danske voldsteder: fra oldtid og middelalder
1. Samlede oversigt over danske voldsteder
Nationalmuseet 1957

Børge Kjær:
Djurslands Kalk - råstofudvinding og kalkværksindustri.
Oversigtsværk over kalkens udnyttelse på Djursland.
Djurslands og Ebeltoft Museum samt Grenaa Egnsarkiv 2001
ISBN: 87-983403-7-9

Lars Lindeberg:
Englandskrigene 1801-14
Populær og rigt illustreret oversigtsværk om englandskrigen.
Lademann 1974

Vilhelm Boye:
Fund af egekister fra bronzealderen i Danmark
Genoptryk af den 1. oversigt over de danske egekistegrave fra 1896
Wormianum 1986
ISBN: 87-85160-93-8

P.V. Glob:
Helleristninger i Danmark
Arkæologisk oversigtsværk over danske helleristninger
Jysk Arkæologisk Selskab 1969

P.V. Glob:
Højfolket
Et klassisk oversigtsværk over bronzealderen
Gyldendal 1970
ISBN 87 00 12312 9

Jørgen Ilkjær:
Illerup Ådal: Et arkæologisk tryllespejl.
Rigt illustreret oversigtsværk over Illerup Ådal-udgravningerne.
Moesgård Museum 2000
ISBN: 87-87334-40-2
www.illerup.com

Claus Deleuran:
Illustreret Danmarkshistorie for folket
Danmarkshistorien i underholdende tegneserieudgave. For både børn og voksne.
Ekstra Bladets Forlag 1987 -
ISBN: 87-7731-027-6 m.fl.

Svend Hansen:
Jættestuer i Danmark
Rigt illustreret oversigt over jættestuernes konstruktion og nyere tids restaureringer
Skov- og Naturstyrelsen 1993
ISBN: 87-601-3386-4

Henning Dehn Nielsen:
Kirker og Klostre i Danmark
Opslagsværk og guide til ca 480 danske kirker og klostre.
Sesam 1995
ISBN: 87-7801-424-7

Jørgen Jensen:
Manden i kisten- Hvad bronzealderens gravhøje gemte
Nyt oversigtsværk over bronzealderens egekistebegravelser
Gyldendal 1998
ISBN: 87-00-64337-8

P.V. Glob:
Mosefolket
Klassisk oversigtsværk over danske moselig
Gyldendal 1965

Poul Otto Nielsen:
Oldtiden i Danmark. Bondestenalderen
Rigt illustreret og populær oversigt over bondestenalderen med de nyeste forskningsresultater.
Sesam 2001
ISBN: 87-7801-812-9

Jørgen Jensen:
Oldtiden i Danmark. Bronzealderen
Rigt illustreret og populær oversigt over bronzealderen med de nyeste forskningsresultater.
Sesam 2001
ISBN: 87-7801-828-5

Lone Hvass:
Oldtiden i Danmark. Jernalderen
Rigt illustreret og populær oversigt over jernalderen med de nyeste forskningsresultater.
Sesam 2001
ISBN: 87-7801-814-5

Søren H. Andersen:
Oldtiden i Danmark. Jægerstenalderen
Rigt illustreret og populær oversigt over jægerstenalderen med de nyeste forskningsresultater.
Sesam 2001
ISBN: 87-7801-810-2

Gudmund Hatt:
Oldtidsagre
Oversigtsværk over oldtidsagre i Danmark.
Videnskbernes Selskab, Kbh. 1949

Vivian Etting (red.):
På opdagelse i kulturlandskabet
Historisk oversigt over det danske kulturlandskab
Gyldendal og Skov-og Naturstyrelsen 1995
ISBN: 87-00-20758-6

Rikke Agnete Olsen m.fl.:
Voldsteder i Danmark - en vejviser
Oversigt over danske voldsteder (flere bind)
Skov- og Naturstyrelsen 1999
ISBN: 87-89224-48-5

Jørgen Jensen
Danmarks Oldtid. Bronzealderen 2.000-500 f.kr.
Nordisk Forlag, København 2002
ISBN 87-00-69128-3

Sophus Müller:
Vor Oldtid
Den 1. Samlede fremstilling af Danmarks oldtid
Nyt Nordisk Forlag 1897 

Til toppen