Sagn og overtro vedr. fortidsminder

Stenkvadre i landbykirke. Foto: K.Kristiansen


Mads Lidegaard:
Danske høje fra sagn og tro
Oversigt over ca. 700 danske gravhøje og høje samt deres sagn
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1998
ISBN: 87-17-06754-5

August F. Schmidt:
Danske kæmpesten i folkeoverleveringen
Den 1. Samlede fremstilling af de danske sagnsten
1932

Mads Lidegaard:
Danske sten fra sagn og tro
Oversigt over ca. 550 danske sagnsten og deres sagn
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1994
ISBN: 87-17-06428-7

Mads Lidegaard:
Danske træer fra sagn og tro
Oversigt over danske sagntræer og deres sagn
Nyt Nordisk Forlag 1996
ISBN: 87-17-06601-8

Jesper Laursen:
Historien i skoven
Skove og fortidsminder i Århus amt
Skippershoved forlag 1994
ISBN: 87-89224-11-6

Palle Eriksen:
Poskær Stenhus - Myter og virkelighed
Populær og rigt illustreret gennemgang af "Poskær stenhus"-dyssens arkæologi og historie
Moesgård Museum 1999
ISBN: 87-87334-34-8

Palle Eriksen:
Samsøs stor stengrave
Populær gennemgang af Samsøs dysser og jættestuer, deres baggrund, historie og sagn
Skippershoved forlag 1990
ISBN: 87-89224-18-3

Til toppen