Skovgårde gravhøje

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10

11

12

Skovgårde Gravhøje

Skovgårde-fredningen på Norddjursland indeholder et afvekslende hedelandskab, som siden oldtiden også bærer kraftigt præg af den store sandflugt, som området gennem tiden har været udsat for. På den 29 hektar store arealfredning ligger 10 gravhøje fra bronzealderen og lige nord for fredningen ligger også det store seværdige "Skovgårde voldsted", som har sin egen omtale her på guiden.
Størstedelen af det fredede område henligger indhegnet og afgræsses med kreaturer, hvorfor adgang indenfor hegningen kun er tilladt til fods og uden hund.

3 gravhøje ligger i det indhegnede areal, 2 ligger lige nord for og yderligere 4 høje samt en frilagt stenkiste fra en afgravet høj ses i fredningens vestlige del udenfor indhegningen. To af gravhøjene i den vestlige del er ganske store og må formodes at repræsentere gravhøje med adskillige begravelser fra bronzealderens begyndelse omkring 1.700 f. Kr. og op gennem bronzealderen til yngre bronzealders urnegrave frem til bronzealderens afslutning ca. 500 f. Kr. Fra området kendes yderligere 6 nu sløjfede gravhøje og mod nord tæt på Kattegatkysten ligger yderligere 5 gravhøje. Herved har området i bronzealderen haft karakter af en egentlig gravplads med ganske tætliggende høje, som gennem perioden opstod omkring de første storhøje.

Ingen af højene på området har været genstand for arkæologiske undersøgelser og vi kender heller ikke til fund fra højene, så dateringen baserer sig udelukkende på højenes størrelse og placering højt i terrænet med flot udsigt til Kattegatkysten mod nord. Den smalle og næsten mandslange stenkiste som ses i bunden af den næsten helt afgravede høj mellem de to store høje i vestdelen af området, er også en typisk bronzealdergrav fra omkring midten af bronzealderen, hvor ligbrænding netop var blevet introduceret i Danmark - og som sidenhen tog form som urnebegravelser.

Det åbne landskab, som specielt opleves på det indhegnede og kreaturgræssede hedeareal minder meget om det åbne overdrevsareal som blev grundlagt i bronzealderen gennem ekstensiv græsning af husdyr. Oldtiden og middelalderens sandflugt har dog omformet landskabet en god del og flere af de mindre gravhøje på området bærer også tydeligt præg heraf. Det oprindelige højomrids og terrænet generelt sløres nu mange steder af pålagt sand, hvilket er velkendt for området, som mange steder dækkes af metertykke lag af finkornet, ufrugtbar flyvesand. Dette har samtidig skabt fantastiske bevaringsforhold for oldtidens kulturlag. Danmarks måske bedst bevarede bopladsområde fra bronzealderen blev for eksempel afdækket først i 1990-erne omkring Hemmed blot 12 km. øst for Skovgårde. Den udgravede og nu fredede gravhøj "Egehøj" med tilhørende boplads ligger også i dette område og illustrerer på bedste vis hvad der stadig være af grave i højene på Skovgårde-fredningen.

Nutidens hede er opstået på toppen af den magre flyvesand, men området vil langsomt springe i skov, hvis der ikke foretages arealpleje af vegetationen. Især gyvel spreder sig nu let på området og Norddjurs Kommune foretager derfor jævnligt pleje på området. De løstgående kreaturer bidrager også væsentligt til at holde uønsket vegetation nede.

 

Til toppen

 

Copyright:

Al tekst, illustrationer og kort er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering kun efter forudgående skriftlig tilladelse.
Læs mere her.