Årbøger og tidsskrifter om fortidsminder

Tørmur-detalje fra jættestue. Foto: K.Kristiansen


Kristjan Bure (red):
Danske Veje
Historisk gennemgang af vejenes og færdslens udvikling i Danmark.
Turistforeningen for Danmark 1964

Frits Nicolaisen:
Den bundne dæmon
Om Sjellebrostenen og de øvrige maskesten
Randers Amts Historiske Samfund 1987

Torsten Madsen:
En tidligneolitisk langhøj ved Rude i Østjylland
Faglig analyse af udgravningerne i Rude Strand-langhøjen.
KUML / Gyldendal 1979
ISBN: 87-00-70701-5-01-01

Poul Kjærum
Jættestuen Jordhøj
KUML 1969, s. 9-66

KUML
Årbog for JAS med mange nye udgravningsartikler mv.
Jysk Arkæologisk Selskab 1952-

Christian Adamsen / Jørgen Kraglund:
SKALK
Populær arkæologisk og historisk tidsskrift ( 6 x pr. år)
Skalk 1957-
www.skalk.dk

Georg Kunwald:
Troldestenen
Skalk-artikel om fundet af Sjellebrostenen og udgravningen af oldtidsvejene.
Skalk nr. 4, 1957 

Nils Engberg, Vivian Etting og Marianne Greve Iversen
Kongens borg på Kalø - Nye undersøgelser
Om 2006-udgravningerne ved Kalø Slotsruin.
KUML 2008, s. 187-210
ISBN: 978-87-8415-50-6

Til toppen