Baggrundshistorie - De synlige fortidsminder

Sports

Just In

No item found!

Featured Videos

.
.

32.000 synlige fortidsminder

I Danmark har vi næsten 32.000 synlige, fredede fortidsminder fra oldtid, middelalder og nyere tid. De synlige fortidsminder er dog kun en meget lille del af alle de spor, mennesket har efterladt sig gennem de næsten 15.000 år, som er gået siden sidste istid.
Totalt er der registreret omkring 150.000 lokaliteter og fund fra fortiden. Tabte, brugte eller gemte genstande og redskaber, bopladser med hytter og huse samt gravfelter under flad mark ses f.eks. ikke direkte i nutidens kulturlandskab og fremkommer kun ved jordarbejde og arkæologiske udgravninger.

De dødes monumenter og den levende kultur

Langt de fleste fredede fortidsminder er gravmonumenter fra oldtiden: Bondestenalderens mange gravhøje, de imponerende dysser og jættestuer, samt de store højgrupper fra bronzealderen som kroner landskabets højeste punkter repræsenterer alle sammen "døde kulturer". Gravmonumenterne er dog samtidig udtryk for, hvor man har boet i oldtiden, og det samfund som anlagde gravene, afspejles som regel direkte i gravenes form og indhold. Gravmonumenterne indeholder således også mange oplysninger om den levende kultur, som stod bag opførelsen.
Suppleres denne viden med data fra den "levende kultur", som f.eks. fremkommer gennem udgravninger af bopladser og anlæg, opnås et gennem tiden mere og mere nuanceret billede af vores fælles fortid.

Arkæologi fra en tid uden skriftlige kilder er som et puslespil med et ukendt antal brikker. En gang imellem findes en brik tilhørende rammen som efterhånden afgrænser motivet og sammen med brikkerne indenfor, får man lidt efter lidt et billede at det i udgangspunktet ukendte motiv.

Fra slutningen af oldtiden og fra middelalder og nyere tid findes også synlige monumenter fra den levende kultur: Runesten, voldsteder, borge, ruiner, klostre, kanaler, helligkilder og gamle bygninger vidner om vores fælles fortid og historie og beskriver samfundets udvikling.

De fredede fortidsminder er den synlige del af vores kulturarv. De repræsenterer vores fælles erindring om hvorfor og hvordan mennesket og samfundet udviklede sig!

Her under meneupunktet "Baggrundshistorie" gives et kort rids af hovedlinierne i Danmarkshistorien med udgangspunkt i de synlige monumente, som vi har bevaret fra de forskellige perioder.
Hvis du vil vide mere, så brug dit lokale bibliotek, internettet og ikke mindst museerne, hvor kan du kan få oplysninger om både fund og fortidsminderne i dit område.

Fortiden er vores bagage i nutiden og baggrunden for at vi forstår fremtiden!

Copyright

Al tekst, illustrationer og kort er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering kun efter forudgående skriftlig tilladelse.