Fortidsminder på internettet

Statslige institutioner

Slots- og Kultursstyrelsen
https://slks.dk/omraader/kulturarv/
tlf: 33 95 42 00

Naturstyrelsen
www.naturstyrelsen.dk 
Naturstyrelsens hjemmeside med link til lokale skovdistrikter og informationsmateriale
tlf: 72 54 30 00

Geodatastyrelsen
www.gst.dk 
Hjemmeside for den tidligere Kort- og Matrikelstyrelse.
tlf: 72 54 50 00


Kommuner

Præsentation af de danske kommuner i leksikon "Den Store Danske".
Klik HER for link


Museer

Kultunaut
Find oversigt over de kulturhistoriske museer i Danmark på Kultunaut.
Den elektroniske kulturguide

Nationalmuseet
www.natmus.dk 
tlf: 33134411


Service-sider

Fund og Fortidsminder
http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/
Kulturarvsstyrelsens nationale oversigt over alle kendte danske fortidsminder og fund

Dansk Center for Byhistorie
https://byhistorie.dk/


Biblioteker

Bibliotekdk
www.bibliotek.dk 
Søg og bestil bøger over internettet

Kongelige Bibliotek
www.kb.dk 
Portal for litteratur og arkivsøgninger på det kongelige bibliotek
tlf: 33474747


Naturnet Danmark
 https://udinaturen.dk/ 
Internetportal for offentlige naturture og arrangementer mv. i Danmark


Tema-sider

Danske kalkmalerier i kirker
www.kalkmalerier.dk 
Billeddatabase over danske kirkers kalkmalerier

Nationalmuseet, "Guder og Grave"
https://guderoggrave.comvis.dk/
Nationalmuseets bronzealderprojekt "Guder og Grave".

Tollundmanden på Internettet
https://www.tollundmanden.dk/

Sigurd Barrets Danmarkshistorie
Se alle 40 episoder HER.

Haderslev Museum
"Oldtidsglimt" - Fortællinger fra Sønderjylland.


Foreninger

Danmarks Kulturarvs Forening - DAKUA
www.kulturarvsforening.dk 

Dansk Vejhistorisk Selskab
www.vejhistorie.dk 

Nydamselskabet
http://www.nydam.nu/
Foreningen til bevarelse af Nydam Mose-fundene

Sammenslutningen af Danske amatørarkæologer
http://www.arkaeologi-sda.dk/

Østjydske Amatør Arkæologer
http://www.graverne.dk

Copyright

Al tekst, illustrationer og kort er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering kun efter forudgående skriftlig tilladelse.