Bondestenalder | Barhøj Dyssetomt

Barhøj Dyssetomt Dysse Guide Bonde Stenalder

4792 Store Damme
  • 1: Nutidens afgravede Barhøj repræsenterer kun en lille del af en oprindelig anseelig høj med en af bondestenalderens store stengrave på Møn.
  • 2: Barhøj i dyrket mark set fra sydvest.
  • 3: Den afgravede højkerne set fra nord.
  • 4: Udsigten fra Barhøj mod Grønsundvej nord for højen.
  • 5: Jordfaste sten ses spredt i højen.
  • 6: Udsigt mod vest og Letten med Bogø i baggrunden.
  • 7: Et ensomt træ på toppen af højen markerer stedet. Her med udsigten mod vest.

 Administration

Ejerforhold: : 
Privatejet
Oprettet: : 
2011
Sidste rettelse: : 
02-2011
Tilsyn og beskadigelser:

Kulturarvsstyrelsen - KUAS

Pleje, skiltning og 100 m.-zone:
FREDNINGSNR.:
STEDNR.:

 Find Fortidsmindet med GPS

GPS : 
Længdegrad: 12.14284
Breddegrad: 54.91380
UTM-system : 
E 701.521 N 6.089.925

 Beskrivelse

Barhøj Dyssetomt

Dyssetomten Barhøj på Møn ligger markant og let synlig fra Grønsundvej lige vest for Store Damme. Højen er afgravet på alle sider i ældre tid og det tilbageværende 18 x 14 m. store og indtil 2,5 m. høje gravanlæg har sikkert oprindelig været betydelig større i stil med de øvrige storstensgrave, som Møn heldigvis stadig er så rig på.

fortidsmindeguide barhoej dyssetomt 01Nutidens afgravede Barhøj repræsenterer kun en lille del af en oprindelig anseelig høj med en af bondestenalderens store stengrave på Møn.

Dyssen havde allerede sit nuværende udseende før 1880, hvor Nationalmuseet første gang beskriver stedet som en sløjfet høj med rester af et gravkammer. "Stenknive og Potter ere fundne og solgte" konstaterer beskrivelsen, så gravningen i højen har nok mest haft karakter af skattejagt.

fortidsmindeguide barhoej dyssetomt 02Barhøj i dyrket mark set fra sydvest.

Så vi har desværre ikke i dag noget nærmere kendskab til hvad der blev fundet og hvor det befinder sig. Handel med oldsager var før Naturbeskyttelseslovens beskyttelse af fortidsminderne i 1937 almindeligt forekommende. En stor del af både Nationalmuseet og de lokale museers samlinger fra denne tid er faktisk opkøbt fra private. Nationalmuseet opkøbte for eksempel i 1908 en flintøkse fundet på marken ca. 375 m. syd for Barhøj.

fortidsmindeguide barhoej dyssetomt 03Den afgravede højkerne set fra nord.

Ud fra hvad der i dag ses, kan det ikke afgøres om Barhøj indeholdt en dysse eller en jættestue. Når man står på højen ses kun enkelte jordfaste sten i højens overflade og vi ved ikke hvad højen stadig skjuler af fund og anlæg. Det kan kun afgøres gennem en arkæologisk udgravning.

fortidsmindeguide barhoej dyssetomt 04Udsigten fra Barhøj mod Grønsundvej nord for højen.

Omridset af den oprindelige høj ses dog stadig som en svag cirkulær forhøjning af ca. 25 m. i diameter omkring højen. Så det har været et markant stort anlæg, hvoraf det ser ud til at nutidens høj repræsenterer den centrale højkerne.

fortidsmindeguide barhoej dyssetomt 05Jordfaste sten ses spredt i højen.

Da Barhøj-dyssen i bondestenalderen for omkring 5.500 år siden blev opbygget stod havet omkring 1 m. højere end i dag. Det betyder, at de lavtliggende enge vest for højen mod Grønsund, Letten og Bogø dengang var under vand. Havet lå således dengang kun omkring 700 m. sydvest for Barhøj. Fred- ningen af Barhøj i 1945 sikrer at dette vigtige landskabselement også kan opleves i fremtiden.

fortidsmindeguide barhoej dyssetomt 06Udsigt mod vest og Letten med Bogø i baggrunden.

 

 Adgangsbeskrivelse

Jættestuetomten Barhøj ligger ved Store Damme på Møn tæt ud til Grønsundvej (landevej 287), kun ca. 50 m. fra hvor Fanefjordgade møder Grønsundvej og leder ind til til Store Damme.

Faciliteter
Ingen

Afstand til fortidsminde
50 m.

Særlige forhold
Der er ikke adgang til selve højen, men den ses tydeligt fra vejen.

 

Barhøj Dyssetomt - Adgang
Luftfoto venligst udlånt af COWI
Barhøj Dyssetomt - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS
Barhøj Dyssetomt - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS

Copyright

Al tekst, illustrationer og kort er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering kun efter forudgående skriftlig tilladelse.