Bondestenalder | Busemarke langdysse

Busemarke langdysse Dysse Guide Bonde Stenalder

4791 Borre
 • 1: Bussemarke-langdyssen ligger flot på marken med dens monumentale randsten. Her set fra nordvest.
 • 2: Langdyssen ses let fra bivejen syd for anlægget.
 • 3: Langdyssen ligger malerisk i marken. Her set fra nordvest.
 • 4: De store randsten ved vest-enden set fra vest.
 • 5: Langdyssen set fra syd.
 • 6: Gravkammeret og højens østende set fra vest.
 • 7: Det smalle gravkammer ligger helt ned i højen. Her set fra nordvest.
 • 8: Gravkammeret set fra sydøst.
 • 9: Den flade, nu væltede randsten med skåltegn ved østenden.
 • 10: Der ses i al fald 27 skåltegn på stenens overside.
 • 11: Omvæltet randsten med 63 opmalede skåltegn. Foto venligst udlånt af Prøhl / Milstreu
 • 12: Oprindeligt var der blot registreret 27 skåltegn i stenen. Foto venligst udlånt af Prøhl / Milstreu

 Administration

Ejerforhold: : 
Privatejet
Oprettet: : 
2011
Sidste rettelse: : 
02-2021
Tilsyn og beskadigelser:

Kulturarvsstyrelsen - KUAS

Pleje, skiltning og 100 m.-zone:
FREDNINGSNR.:
STEDNR.:

 Find Fortidsmindet med GPS

GPS : 
Længdegrad: 12.461559
Breddegrad: 54.972577
UTM-system : 
E 663.504 N 6.146.825

 Beskrivelse

Busemarke / Nøddebjerggård langdysse

På marken lige vest for Nøddebjerggård ved Busemarke Mose ligger en seværdig langdysse med et åbent gravkammer smukt i landskabet. Den ca. 30 x 9 meter store langdysse ligger vestnordvest - østsydøst på marken og har indenfor randstenene en ganske velbevaret høj, som går til toppen af bærestenene i det nu åbne, smalle rektangulære kammer midt i højen, hvor der ses tre bæresten.

busemarke langdysse 01Bussemarke-langdyssen ligger flot på marken med dens monumentale randsten. Her set fra nordvest.

Dækstenen over kammeret mangler og er ligesom enkelte randsten langs højens sider fjernet og sikkert genbrugt. Dette var også tilfældet, da Nationalmuseet første gang beskrev dyssen i 1880. Der kendes derfor heller ikke til fund fra dyssen, eller andre oplysninger om hvornår graven blev åbnet og sikkert plyndret for dens indhold.

busemarke langdysse 02Langdyssen ses let fra bivejen syd for anlægget.

Det som gør Busemarke-dyssen speciel er de tre store nærmest bautastens- lignende randsten, som står ved langdyssens sydvest-ende samt den ene af formodentlig tre tilsvarende i modsatte ende. Disse sten giver langdyssen et monumentalt præg og har siden opførelsen for hen ved 5.400 år siden markeret anlægget tydeligt i landskabet (se også Rynkebjerg langdysse) Af de tre randsten i sydøst-enden ligger endnu en omvæltet og med en flad opadrendende side ved højens sydøst-hjørne og her på ses 63 cirkulære indhuggede skålgruber (se Sømarke-dyssen).

busemarke langdysse 03Langdyssen ligger malerisk i marken. Her set fra nordvest.

Det ca. 0,8 m. dybe gravkammer er af den tidlige smalle, rektangulære type som, i modsætning til de senere kollektive jættestuegrave, blev opført som gravsted for enkelte udvalgte personer fra Tragtbægerkulturens stamme- samfund. Gravkammeret ligger i højens længderetning og er åbent mod vest, hvor en fjerde bæresten enten er fjernet eller også var dette åbningen til selve gravkammeret i oldtiden.

busemarke langdysse 04De store randsten ved vest-enden set fra vest.

Området ved Busemarke Mose på Møn er rigt på oldtidsminder og fund.

busemarke langdysse 05Langdyssen set fra syd.

Langs vejen mod Ny Borre ved nabogården Bøgebjerggård kun 500 m. nordvest for langdyssen har der eksempelvis ligget en stor højgruppe med mere end 12 gravhøje. Når marken er nypløjet, ses flere af de nu sløjfede gravhøje tydeligt som udjævnede forhøjninger i marken og på morænebakkerne syd for langdyssen kaldet "Busemarke Sandlodder", har der også ligget flere gravhøje samt en tilsvarende langdysse.

busemarke langdysse 06Gravkammeret og højens østende set fra vest.

I stenalderen var Busemarke Mose en lavvandet vig fra havet, som stod næsten helt ind mellem langdyssen og ovenfor omtalte højgruppe, hvor Søndre Landevej passerer "Skaglevadsluse".

busemarke langdysse 07Det smalle gravkammer ligger helt ned i højen. Her set fra nordvest.

busemarke langdysse 08Gravkammeret set fra sydøst.

busemarke langdysse 09Den flade, nu væltede randsten med skåltegn ved østenden.

busemarke langdysse 10Der ses i al fald 27 skåltegn på stenens overside.

busemarke langdysse 11Omvæltet randsten med 63 opmalede skåltegn. Foto venligst udlånt af Prøhl / Milstreu.

busemarke langdysse 12Oprindeligt var der blot registreret 27 skåltegn i stenen. Foto venligst udlånt af Prøhl / Milstreu.

 Adgangsbeskrivelse

 • Fra Klintevej (vej 287) på østenden af Møn drejes der i Magleby sydover mod Busmarke.
 • Fra Busemarke følges Søndre Landevej ca. 1,3 km. mod vest frem til et læhegn i vejens nordside, hvor der parkeres hensynsfuldt i vejsiden i forhold til anden færdsel.
 • Herfra følges den afmærkede trampesti nordpå langs læhegnet og markskel til langdyssen, som ligger frit i marken. De sidste 30 m. følges stien direkte mod øst over marken.

Faciliteter
Ingen.

Afstand til fortidsminde
250 m.

Særlige forhold

 • Vis hensyn til markafgrøder og evt. græssende dyr på området.
 • Hunde skal føres i snor.
Busemarke Langdysse - Adgang
Luftfoto venligst udlånt af COWI
Busemarke Langdysse - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS
Busemarke Langdysse - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS

Copyright

Al tekst, illustrationer og kort er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering kun efter forudgående skriftlig tilladelse.