Bondestenalder | Ildbjerggård langdysse

Ildbjerggård langdysse Dysse Guide Bonde Stenalder

8560 Kolind
 • 1: Den restaurerede Ildbjerggård-langdysse er en af Djurslands fineste langdysser. Her set fra sydøst.
 • 2: Den afmærkede trampesti til langdyssen. Her set fra Sognevejen øst for dyssen.
 • 3: Langdyssen med dens flotte randstenskæde set fra øst.
 • 4: Fredningsstenen på højen med indhugget kongekrone og FM for Fredet Mindesmærke.
 • 5: Langdyssens nordøst-kammer set ovenfra og fra sydvest med tilstødende kammergang som udmunder ved randstenen til højre i billedet.
 • 6: Sydvest-kammeret dækkes stadig af en flot dæksten. Her set fra nordøst.
 • 7: Langdyssens jordhøj forsegler stadig næsten helt de to gravkamre.
 • 8: Langdyssens store Stævnsten i nordøst-enden.
 • 9: Den lille og måske intakte runddysse ud til vejen overfor gården kort sydøst for langdyssen.

 Administration

Ejerforhold: : 
Privatejet
Oprettet: : 
2001
Sidste rettelse: : 
01-2011
Tilsyn og beskadigelser:

Kulturarvsstyrelsen - KUAS

Pleje, skiltning og 100 m.-zone:
FREDNINGSNR.:
STEDNR.:

 Find Fortidsmindet med GPS

GPS : 
Breddegrad: 56.32481
Længdegrad: 10.616387
UTM-system : 
E 599958 N 6243404

 Beskrivelse

I dag, mere end 5.000 år efter opførelsen, er Ildbjerggård-langdyssen stadig blandt de flotteste og mest seværdige storstensgrave fra bondestenalderens som findes i Østjylland. At dyssen fremstår så velbevaret skyldes også en delvis restaurering i 1957, hvorunder bl.a. flere udvæltede randsten omkring den 25 m lange og ca. 7,5 m brede langdysse blev genrejst.

Ildbjerggaard langdysse 01Den restaurerede ”Ildbjerggård-langdysse” er en af Djurslands fineste langdysser. Her set fra sydøst.

Adgang sker til fods ad den korte trampesti i markskellet fra sognevejen øst for dyssen, og kort efter ses den flotte dysse på marken.

Ildbjerggaard langdysse 02Den afmærkede trampesti til langdyssen. Her set fra Sognevejen øst for dyssen.

Fredningsstenen på højen afslører af den blev fredet ganske tidligt i 1887.

Ildbjerggaard langdysse 03Langdyssen med dens flotte randstenskæde set fra øst.

Langdyssen er orienteret nordøst - sydvest og indeholder 2 stenbyggede gravkamre, hvortil der fra den sydøstlige langside fører en nu delvist sammenskredet gang. I det nordøstlige gravkammer mangler dækstenen over kammeret, og med undtagelse af en enkelt bæresten lige udenfor kammeret er alle bære- og dæksten fra gangen også forsvundet.

Ildbjerggaard langdysse 04Fredningsstenen på højen med indhugget kongekrone og ”FM” for Fredet Mindesmærke.

Stenene er sikkert blevet genbrugt andet steds til enten byggeri eller som skærver til f.eks. veje eller jernbaner.

Det sydvestlige gravkammer er med undtagelse af de manglende gangsten næsten intakt, og dækkes stadig af en stor rødlig granitsten.

Ildbjerggaard langdysse 05Langdyssens nordøst-kammer set ovenfra og fra sydvest med tilstødende kammergang som udmunder ved randstenen til højre i billedet.

Begge gravkamre forsegles stadig af den næsten intakte jordhøj som omgiver kamrene, og som den næsten ubrudte randstenskæde med 32 sten omslutter.

Ildbjerggaard langdysse 06Sydvest-kammeret dækkes stadig af en flot dæksten. Her set fra nordøst.

I langdyssens nordøstende er randstenene særlig store. Disse "stævnsten" har sammen med de øvrige randsten været det mest iøjnefaldende ved dyssen, da de to gravkamre og kammergangene oprindeligt også har været skjult af jordhøjen.

Ildbjerggaard langdysse 07Langdyssens jordhøj forsegler stadig næsten helt de to gravkamre.

Langdyssen er ikke undersøgt arkæologisk og vi kender ej heller til evt. fund fra den. Langdyssen kan i deres langovale høje rumme indtil 5 separate gravkamre, som ikke nødvendigvis blev opført på samme tid. Sammen med de øvrige smukke storstensgrave i Nødager sogn repræsenterer Ildbjerggård-langdyssen en ret massiv bosættelse fra bondestenalderens Tragtbægerkultur langs sydsiden af Kolindsund, som adskilte Djursland i stenalderen. På nordsiden af sundet omkring Stenvad findes en tilsvarende koncentration, og gravene kan udover deres funktion som gravsted også tænkes at repræsentere territoriale markeringer af "stenalderbygdernes" lokalområder.

Ildbjerggaard langdysse 08Langdyssens store ”Stævnsten” i nordøst-enden.

Lige over for Ildbjerggård - langs østsiden af Sognevejen - ligger yderligere en lille runddysse i en lille høj. Kun toppen af dækstenen over kammeret ses, og måske er denne dysse urørt. Den rummer derfor måske stadig nogle af de mange begravelser, som blev anlagt i dysserne af såvel Tragtbægerkulturen som efterfølgende kulturgrupper.

Ildbjerggaard langdysse 09Den lille og måske intakte runddysse ud til vejen overfor gården kort sydøst for langdyssen.

 Adgangsbeskrivelse

 • Fra vej 15: Århus-Grenå drejes vest for Tirstrup by mod Tirstrup lufthavn ad Stabrandvej.
 • Efter 3,8 km og efter at have passeret lufthavnen drejes til højre ad Sognevejen imod Nødager.
 • Dyssen ses på marken vest for vejen ca. 800 m fremme efter den første gård på venstre side.
 • Parker i vejsiden og følg den frahegnede sti ved fortidsmindeskiltet frem til dyssen.

Faciliteter

 • Informationsskilt ved langdyssens nordøstende.
 • Afstand til fortidsminde: ca. 100 m.

Særlige forhold

 • Adgang kun tilladt ad den markerede sti og indenfor det frahegnede område omkring langdyssen.
 • Vis hensyn til omgivende markafgrøder.
Ildbjerggaard langdysse - Adgang
Luftfoto venligst udlånt af COWI
Ildbjerggaard langdysse - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS
Ildbjerggaard langdysse - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS

Copyright

Al tekst, illustrationer og kort er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering kun efter forudgående skriftlig tilladelse.