Bondestenalder | Oreby Skov langdysse

Oreby Skov langdysse Dysse Guide Bonde Stenalder

4760 Vordingborg
 • Den idyllisk beliggende langdysse i Oreby Skov ligger helt ud til skovvejen. Her set fra syd.
 • Panorama over langdyssen ud til skovvejen set fra sydøst.
 • Randsten langs vestsiden og gravkammeret set fra sydvest.
 • Dyssekammeret med rester af den østvendte gang set fra øst.
 • En stor dæksten dækker gravkammeret. Her set fra syd.
 • Dækstenen er afsprængt og et stort stykke ligger udenfor kammerets vestside.
 • Kammergangen set fra vest med den smalle gangåbning mellem to randsten.
 • Indre af gravkammeret set fra øst.
 • Store
 • Den maleriske langdysse i skoven set fra syd.
 • Kammer og gang set fra øst med gangåbningen mellem to af kammerets bæresten.
 • Nordenden af langdyssen med store randsten. Her set fra nord- vest.

 Administration

Ejerforhold: : 
Privatejet
Oprettet: : 
2011
Sidste rettelse: : 
02-2011
Tilsyn og beskadigelser:

Kulturarvsstyrelsen - KUAS

Pleje, skiltning og 100 m.-zone:
FREDNINGSNR.:
STEDNR.:

 Find Fortidsmindet med GPS

GPS : 
Breddegrad: 55.040639
Længdegrad: 11.801344
UTM-system : 
E 678992 N 6102901

 Beskrivelse

Lige nord for skovvejen gennem Oreby Skov og vest for de to i guiden omtalte bronzealderhøje ligger en smuk langdysse fra bondestenalderen omkring 3.400 f.Kr. Langdyssen blev frivillig fredet i 1878 og allerede dengang var den beskyttende høj som helt har omsluttet graven fjernet. Der kendes således ikke til hverken fund eller andre oplysninger om dette stadig flotte gravanlæg.

Oreby Skov langdysse 01Den idyllisk beliggende langdysse i Oreby Skov ligger helt ud til skovvejen. Her set fra syd.

Langdyssen er orienteret nord-syd og er blot en af mange fortidsminder i skoven (se beskrivelse under bronzealderhøjene). I centrum af den næsten helt afgravede høj står et øst-vest orienteret dyssekammer med 5 bæresten og en stor dæksten, som stadig ligger på sin plads ovenpå dækstenene.

Oreby Skov langdysse 02Panorama over langdyssen ud til skovvejen set fra sydøst.

Man har dog forgrebet sig på denne i nyere tid, da et stort stykke er afsprængt og nu ligger lige vest for kammeret. Adgang til gravkammeret, som oprindeligt var helt indesluttet i højen, er sket ad en smal gang fra den østlige højfod, hvoraf to afsprængte bæresten stadig er bevaret. Indgangen til selve gravkammeret er i et mellemrum mellem de to østvendte bæresten i kammeret.

Oreby Skov langdysse 03Randsten langs vestsiden og gravkammeret set fra sydvest.

Dyssetomten passer nok fint ind i de fleste menneskers billede og opfattelse af stenalderens stendysser, som mange husker fra den gamle 50 kr.- seddel, og som var et yndet motiv for guldaldermalernes nationalromantiske landskabs- malerier. Det skal dog understreges, at dette i langt de fleste tilfælde blot er afgravede ruiner efter stenalderens grave, som oprindeligt så ganske anderledes ud.

Oreby Skov langdysse 04Dyssekammeret med rester af den østvendte gang set fra øst.

Set udefra var langdyssen i Oreby Skov oprindeligt en rektan- gulær, stenomsat høj af ca. 2 m. højde, som sikkert blev anlagt i en lille lysning i datidens næsten heldækkende løvskov. En lysning som måske forinden var blevet ryddet af mennesker til brug for en lille mark, idet der ved arkæologiske undersøgelser af undergrunden under gravanlæggene, ofte ses pløjespor fra datidens ard-plov (se for eksempel jættestuen i Knudsskov).

Oreby Skov langdysse 05En stor dæksten dækker gravkammeret. Her set fra syd.
Randstenene langs højen ses stadig, men de fleste er væltede og mange er afsprængte fra højens afgravning og efterfølgende stenhugst forud for fredningen. Der ses nu 27 randsten og særligt gavlstenene mod nord og syd er meget store. Derfor kaldes de også for "stævnsten" og disse sten har virkeligt markeret stedet i stenalderen - og gør det stadig!

Oreby Skov langdysse 06Dækstenen er afsprængt og et stort stykke ligger udenfor kammerets vestside.

Oreby Skov langdysse 07Kammergangen set fra vest med den smalle gangåbning mellem to randsten.

Oreby Skov langdysse 08Indre af gravkammeret set fra øst.

Oreby Skov langdysse 09Store "stævnsten" i højens sydende. Her set fra øst.

Oreby Skov langdysse 10Den maleriske langdysse i skoven set fra syd.

Oreby Skov langdysse 11Kammer og gang set fra øst med gangåbningen mellem to af kammerets bæresten.

Oreby Skov langdysse 12Nordenden af langdyssen med store randsten. Her set fra nord- vest.

 Adgangsbeskrivelse

 • I Stuby ca. 4 km. nordvest for Vordingborg ad landevej 22 (Vordingborg - Næstved) drejes der vestover mod Knudshoved Odde.
 • Følg vejen til Knudsby og ca. 500 m. videre ad Knudsskovvej til Oreby Skov.
 • Når du kommer frem til skoven går en skovvej ind i skoven, hvor der kan parkeres.
 • Herfra følges skovvejen til fods eller på cykel mod kysten og så vestover (til højre) gennem skoven frem til langdyssen.
 • Langdyssen ligger ind til nordsiden (højre side) af skovvejen ca. 1 km. fra parkeringspladsen.
 • På vejen frem til langdyssen passeres også to gravhøje i skoven.

Faciliteter

 • Ingen.
 • Afstand til fortidsminde: 1 km.

Særlige forhold

 • Hunde SKAL føres i snor.
 • Pas på brandfaren i skoven i sommermånederne og husk at du er gæst i en privatejet skov. Det betyder f.eks. at færdsel kun er tilladt på veje og stier. Læs mere om adgang i private skove HER.
Oreby Skov langdysse - Adgang
Luftfoto venligst udlånt af COWI
Oreby Skov langdysse - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS
Oreby Skov langdysse - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS

Copyright

Al tekst, illustrationer og kort er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering kun efter forudgående skriftlig tilladelse.