Bondestenalder | Rishøj jættestue

Rishøj jættestue Jættestue Guide Bonde Stenalder

4720 Præstø
 • Rishoj-jaettestue-01
 • Rishoj-jaettestue-02
 • Rishoj-jaettestue-03
 • Rishoj-jaettestue-04
 • Rishoj-jaettestue-05
 • Rishoj-jaettestue-06
 • Rishoj-jaettestue-07
 • Rishoj-jaettestue-08
 • Rishoj-jaettestue-09
 • Rishoj-jaettestue-10
 • Rishoj-jaettestue-11
 • Rishoj-jaettestue-12

 Administration

Ejerforhold: : 
Privatejet
Oprettet: : 
2011
Sidste rettelse: : 
02-2011
Tilsyn og beskadigelser:

Kulturarvsstyrelsen - KUAS

Pleje, skiltning og 100 m.-zone:
FREDNINGSNR.:
STEDNR.:

 Find Fortidsmindet med GPS

GPS : 
Breddegrad: 55.084846
Længdegrad: 12.014451
UTM-system : 
E 692392 N 6108385

 Beskrivelse

Den yderst velbevarede og seværdige Rishøj-jættestue ligger fantastisk flot, højt og malerisk i det bakkede morænelandskab "Ronesbanke" syd for Præstø. Med de store egetræer på højen minder stedet meget om guldaldermalernes store nationalromantiske landskabsmalerier fra første halvdel af 1800-tallet.

Rishoj jaettestue 01Rishøj-jættestuen ligger smukt i marken med store gamle egetræer. Her set fra vest.

Rishøj ligger modsat de fleste storstensgrave højt i landskabet, hele 37 m. over havet. I dag omgivet af dyrket mark, men i bondestenalderen for hen ved 5.200 år siden, hvor tragtbægerkulturen opførte fællesgraven, var landskabet for størstedelen skovklædt og med enkelte små menneskeskabte lysninger til primitive marker og langhuse til beboelse. Jættestuen har heller ikke ligget alene på morænebakken.

Rishoj jaettestue 02Rishøj set fra syd. I dag omgivet af mark.

Fra Nationalmuseets register kendes til ikke mindre end 7 andre, nu sløjfede, gravhøje på bakken mod nord. Landskabet ved Ronesbanke afgrænses mod syd, vest og nord af vådområder med bækkene Skvatten og Tubæk og i oldtiden har det også været et varieret landskab, hvor befolkningen boede tæt på ferskvand.

Rishoj jaettestue 03En markeret trampesti leder langs markskellet frem til jættestuen.

Jættestuen beskrives første gang i 1876 og de meget flotte tørmure med flade sten mellem og over kammerets bæresten bemærkes allerede da. Ligeledes omtales der en brolægning af kammergulvet som i dag ikke ses. De flade sten over kammerets bæresten medvirker til at give en plan understøttelsesflade for de 4 store dæksten, som sammen med 2 lidt mindre i nordøst-enden af kammeret danner jættestuekammerets loft. Det 6,5 m. lange sydvest - nordøst orienterede kammer understøttes af i alt 14 let indadrettede bæresten, hvorved trykket af de tonstunge dæksten fordeles.

Rishoj jaettestue 04Jættestuens sydøst-vendte indgang. Gangen var oprindeligt helt dækket.

Midt i kammeret fører en ca. 6 m. lang gang til sydøstlige højfod. Her var der i oldtiden kun var en lille åbning / indgang til graven lukket med en sten- eller trædør, hvorfra de ydre karmsten stadig ses lige efter det yderste sæt bæresten. Med undtagelse af de to inderste dæksten, mangler dækstenene over gangen. Randstenene der har omsluttet højen langs højfoden ses heller ikke, men kan dog være skjult af udskredne jordmasser.

Rishoj jaettestue 05Fredningsstenen på højen markerer den frivillige fredning i 1908.

Nationalmuseets registrering fra 1876 fortæller også, at jættestuen oprindeligt skulle være blevet udgravet af lokale bønder i 1816, som var på jagt efter de kostbarheder, som gravhøjene ifølge folketroen indeholdt - men de fandt dog intet. Et gammelt sagn fortæller, at en høvding og hans hest skulle ligge begravet i højen.

Rishoj jaettestue 06Ydre karmsten i kammer- gangen markerer den gamle dør til jættestuen.

Fredningen af Rishøj blev først gennemført i 1908 og markeres af frednings- stenen på højsiden syd for kammergangen. Siden hen er jættestuen blevet restaureret i 1912, hvor gravkammeret og gangen blev oprenset og forskellige tørmure blev genetableret. I nyere tid er der også blevet opsat stålafstivninger under den vigtige nøglesten, som er dækstenen i loftet ved overgangen mellem kammergangen og gravkammeret og i 2005 blev kammergangen og gravkammeret tømt for indskredet jord.

Rishoj jaettestue 07Understøttet nøglesten ved overgangen mellem kammer og gang.

Så nu fremstår jættestuen igen let tilgængelig og i god stand for besøgende. Selvom der er et stykke at gå fra P.pladsen i vejsiden af Ronesbanke er det turen værd - Husk blot en god lygte til besøget i gravkammeret - og måske en god kop kaffe til at nyde under højens idylliske, store egetræer.

Rishoj jaettestue 08Indskudte sten mellem bære- og dæksten.

Rishoj jaettestue 09Nordøstre del af gravkammer.

Rishoj jaettestue 10Dagslyset trænger i dag næsten helt ind gennem gangen.

Rishoj jaettestue 11Tørmur og indskudte sten forsegler fuldstændigt gravkammeret.

Rishoj jaettestue 12Flot original tørmur omkring mindre delesten mellem kammerets bæresten.

 Adgangsbeskrivelse

 • I rundkørslen på landevej 265 sydvest for Præstø drejes sydover ad Mønvej til Skibbinge.
 • Efter 900 m. kørsel - i udkanten af Skibbinge - drejes til højre ad Ronesbanke.
 • Følg vejen ca. 2,5 km. frem til afmærket P.-plads i græsrabatten i østlige vejside.
 • Jættestuen ses tydeligt på bakken i marken mod sydøst.
 • Følg afmærket trampesti langs markskel /-vej og videre gennem marken frem til højen.

Faciliteter

 • Informationsskilt samt afmærket trampesti til jættestuen
 • Afstand til fortidsminde: 375 m.

Særlige forhold

 • Vis hensyn til evt. hegning samt græssende dyr på området.
 • Færdsel kun tilladt ad markerede trampesti.
 • Husk en lommelygte for besøg i jættestuens gravkammer.
 • Hunde skal føres i snor
Rishøj jættestue - Adgang
Luftfoto venligst udlånt af COWI
Rishøj jættestue - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS
Rishøj jættestue - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS

Copyright

Al tekst, illustrationer og kort er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering kun efter forudgående skriftlig tilladelse.