Bondestenalder | Romle Stenovn dysse

Romle Stenovn dysse Dysse Guide Bonde Stenalder

8560 Kolind
 • Romle-Stenovn-dysse-01
 • Romle-Stenovn-dysse-02
 • Romle-Stenovn-dysse-03
 • Romle-Stenovn-dysse-04
 • Romle-Stenovn-dysse-05

 Administration

Ejerforhold: : 
Privatejet
Oprettet: : 
2001
Sidste rettelse: : 
01-2011
Tilsyn og beskadigelser:

Kulturarvsstyrelsen - KUAS

Pleje, skiltning og 100 m.-zone:
FREDNINGSNR.:
STEDNR.:

 Find Fortidsmindet med GPS

GPS : 
Breddegrad: 55.084846
Længdegrad: 12.014451
UTM-system : 
E 692392 N 6108385

 Beskrivelse

Romle Stenovn er en smuk og velbevaret runddysse fra bondestenalderen.
Dens beliggenhed sløres i dag kraftigt af den omliggende bebyggelse og den udjævning af landskabet som gennem tiden har fundet sted. Dyssen er anlagt omkring 3.500 f.Kr. på nordenden af et næs ud til sydsiden af Kolindsund. Langs næssets sider mod vest og øst var to fjorde som dækkede sænkningerne, hvor Korup og Mårup å nu løber. Ved den efterfølgende landhævning blev fjorden ved Korup til en stor indsø, som siden hen, i forbindelse med det store afvandingsprojekt af Kolindsund i 1874, blev drænet til frugtbar landbrugsjord.

Der kendes ikke til fund fra dyssen, og der har aldrig været arkæologiske udgravninger i den. Dens nuværende udseende er - som det typisk er tilfældet - fremkommet ved forskellige afgravninger og stenhugst gennem tiden. Det lille gravkammer i dyssen har været forbeholdt enkelte udvalgte personer i Tragtbægerkulturens stammesamfund, men det blev typisk genanvendt adskillige gange af efterfølgende kulturer. Man siger at dysserne blev opført for få, men brugt af mange!

Romle Stenovn dysse 01Romle Stenovn set fra sydvest.

Dækstenen over det lille gravkammer er usædvanlig stor, og den omsluttende jordhøj omkring kammeret er modsat de fleste andre storstensgrave ganske godt bevaret. Højen omslutter næsten helt gravkammerets bæresten, og må oprindeligt også have dækket kammerets dæksten.

Romle Stenovn dysse 02En stor del af runddyssens høj er stadig tilbage. Her set fra nord.
Gravkammeret har en lille østvendt åbning og udenfor denne ses 4 sten fra kammergangen, hvoraf dog kun den ene står på sin oprindelige plads.

Romle Stenovn dysse 03Dyssekammeret og den tilstødende gang med enkelte bæresten set fra sydøst.
På toppen af kammerets dæksten er flere indhuggede skålgruber, så en del af dækstenen har sikkert været synlig allerede i bronzealderen, hvor de kultiske skålgruber typisk blev indhugget.

Romle Stenovn dysse 04Dækstenen på ”Romle Stenovn” er usædvanlig stor. Her set fra syd.
Gravkammeret er 5-kantet og sat af 4 bæresten. På grund af indskredet jord er frihøjden i kammeret nu ganske ringe. Da dyssen var i brug har man sikkert næsten kunne stå op indvendig i kammeret, der var helt forseglet af jordhøjen og stenopbygningen.

Romle Stenovn dysse 05Gravkammerets indre set gennem åbningen til gangen. Indskredet jord i kammeret har reduceret frihøjden betydeligt.

 Adgangsbeskrivelse

 • Dyssen ligger let tilgængelig i et villakvarter i den østlige udkant af Kolind.
 • Fra Kolind - Rønde vejen øst for Kolind by - ved 7,6 km.-mærket - drejes ad Ebdrupvej ind mod Kolind.
 • Dyssen er ca. 200 m fremme, let synlig på et lille friareal syd for vejen.
 • Parker i vejsiden og følg stien til dyssen.

Faciliteter

 • Informationsskilt nord for dyssen ud til grussti.
 • Afstand til fortidsminde: ca. 80 m.

Særlige forhold

 • Stendyssen er yderst lettilgængelig.
 • En velanlagt sti fører helt frem til dyssen og stedet kan derfor anbefales som besøgssted for gangbesværede og handicappede.
Romle Stenovn dysse - Adgang
Luftfoto venligst udlånt af COWI
Romle Stenovn dysse - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS
Romle Stenovn dysse - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS

Copyright

Al tekst, illustrationer og kort er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering kun efter forudgående skriftlig tilladelse.