Bondestenalder | Valdemar Plads langdysse

Valdemar Plads langdysse Dysse Guide Bonde Stenalder

4760 Vordingborg
 • Valdemar-Plads-langdysse-01
 • Valdemar-Plads-langdysse-02
 • Valdemar-Plads-langdysse-03
 • Valdemar-Plads-langdysse-04
 • Valdemar-Plads-langdysse-05
 • Valdemar-Plads-langdysse-06
 • Valdemar-Plads-langdysse-07
 • Valdemar-Plads-langdysse-08
 • Valdemar-Plads-langdysse-09
 • Valdemar-Plads-langdysse-10
 • Valdemar-Plads-langdysse-11

 Administration

Ejerforhold: : 
Privatejet
Oprettet: : 
2011
Sidste rettelse: : 
02-2011
Tilsyn og beskadigelser:

Kulturarvsstyrelsen - KUAS

Pleje, skiltning og 100 m.-zone:
FREDNINGSNR.:
STEDNR.:

 Find Fortidsmindet med GPS

GPS : 
Breddegrad: 54.990302
Længdegrad: 11.962676
UTM-system : 
E 689535 N 6097727

 Beskrivelse

Langdyssen "Valdemars Plads midt i Vintersbølle Skov syd for Nyråd ud til Storstrømmen blev anlagt i bondestenalderen omkring 3.400 f. Kr.

Valdemar Plads langdysse 01Nr. Frenderup-jættestuen ligger flot og ret højt i det bølgede morænelandskab. Her set fra vest.

Dyssen er som de fleste andre storstensgrave blevet afgravet og plyndret i gammel tid og fremstår nu som en ruin af de tidligere to jorddækkede gravkamre i en aflang høj omsat med store sten langs højfoden.

Valdemar Plads langdysse 02Den afmærkede stirute "Sjællandsleden" fører lige forbi langdyssen.

Langdyssen ligger nordnordvest - sydsydøst i skovbunden og har et let trapezformet grundrids på ca. 18 x 8 meter. Af den tidligere store høj ses nu kun en ganske svag forhøjning indenfor de i alt 29 randsten, hvoraf en stor del er væltede. Langs hver langside står 10 randsten samt 4 og 5 ved nordre og sydlige gavl. En oprejst gavlsten i nordenden er særlig stor og en tilsvarende væltet sten ses i modsatte ende. Tilsammen danner de langdyssens "stævnsten".

Valdemar Plads langdysse 03Valdemars Plads set fra skovvejen øst forbi langdyssen.

Højen blev fredet frivilligt i 1868, og er allerede i 1844 beskrevet af National- museets senere direktør Sophus Müller. Langdyssen var allerede da afgravet og dens to gravkamre tømt og nedbrudte. De to gravkamre har oprindeligt været helt indesluttede i højen som lukkede gravkamre. Der ses ingen spor efter kammergange til kamrene eller åbninger for disse mellem randstenene.

Valdemar Plads langdysse 04Landyssetomten set fra sydøst.

Fra det smalle, rektangulære nordre gravkammer ses kun en af kammerets sidesten mod vest samt en mindre del af endestenen mod syd. Fra det sydlige gravkammer er kun en enkelt sidesten samt en afvæltet dæksten bevaret.

Valdemar Plads langdysse 05Langdyssen set fra syd.

I den afvæltede dæksten ud for sydkammeret ses et cirkulært, senere indhugget hul omkring 20 cm. i diameter og 5-7 cm. dyb samt en smal ca. 1 cm. bred fure langs stenens kant. Huggesporene ligner et opgivet forsøg på at tildanne og genbruge stenen som møllesten. På stenen er der også for ganske nylig (2010) erkendt 14 skåltegn, som sikkert blev indhugget i bronzealderen, da dækstenen lå over gravkammeret.

Valdemar Plads langdysse 06Langdyssen set fra nord.

Til stenen og dens indhugninger er der tilknyttet forskellige sagn, som alle vedrører Kong Valdemar. Nogle mener, at Kong Valdemars hest skulle ligge begravet under stenen. Et andet sagn fortæller, at hullet er mærket efter hans hest fra de natlige ridt fra Vordingborg til Gurre og rillen et spor efter Kong Valdemars pisk.

Valdemar Plads langdysse 07De to sten i nordkammeret set fra nordøst.

Det fortælles også, at Kong Valdemar under en vildsvinejagt red efter vand til sin sårede jæger. Hans hest trådte så hårdt på stenen, at der sprang vand fra hullet, som Kongen bragte til jægeren, og herefter har der altid stået vand i hullet. Vandet i hullet har også helbredende virkning mod øjensygdomme og vorter og hvis du lægger en mønt i hullet går dine ønsker i opfyldelse. Men agt dig: Hvis du tager mønterne fra hullet, får du alle de vorter, som vandet med tiden har helbredt. (Lidegaard 1994 og link, H.Gøtz)

Valdemar Plads langdysse 08Sydlige kammer med den afvæltede dæksten som er forberedt til brug som møllesten.

Valdemar Plads langdysse 09Hovsporet efter Kong Valde- mars hest i stenen med dets helbredende vand.

Valdemar Plads langdysse 10Langdyssens to kamre samt randsten set fra sydøst.

Valdemar Plads langdysse 11De 14 skåltegn på dækstenen. Her opmalet. Foto venligst udlånt af Prøhl / Milstreu

 Adgangsbeskrivelse

 • Fra afkørsel 41 på Sydmotorvejen drejes mod Vordingborg og efter kun 300 m. følges Kalvehavevej til venstre ca. 1,2 km. til Vinterbølle Skovvej på venstre side.
 • Følg vejen ca. 700 m. frem til P.-pladsen i skoven og fortsæt herfra til fods eller på cykel til langdyssen ca. 900 m. længere fremme i skoven mod syd ud til vestsiden af skovvejen.
 • Langdyssen ligger på den afmærkede stirute "Sjællandsleden"

Faciliteter

 • Informationsskilt ud for langdyssen ved skovvejen for "Sjællandsleden".
 • Afstand til fortidsminde: 900 m.

Særlige forhold

 • Tag hensyn til brandfaren i skoven i tørre perioder.
 • Hunde skal føres i snor.
 • Husk at du er gæst i en privatejet skov. Det betyder f.eks. at færdsel kun er tilladt på veje og stier. Læs mere om adgang i private skove HER.
Valdemar Plads langdysse - Adgang
Luftfoto venligst udlånt af COWI
Valdemar Plads langdysse - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS
Valdemar Plads langdysse - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS

Copyright

Al tekst, illustrationer og kort er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering kun efter forudgående skriftlig tilladelse.