Bronzealder | Hjortshøj Loddenhøj

Hjortshøj Loddenhøj Gravhøj Guide Bronzealder

8530 Hjortshøj
 • 1: Fra Loddenhøj på marken øst for vejen er der stadig en flot udsigt over Århus Bugten og Kalø Vig.
 • 2: Trampestien ind til Loddenhøj med informationsskiltet.
 • 3: Loddenhøj set fra sydøst.
 • 4: På begge sider af vejen står der vejvisersten til højen.
 • 5: Hjortshøj set fra sydøst.
 • 6: Udsigt fra Hjortshøj over Århus Bugt og by samt Hjortshøj Kirke.

 Administration

Ejerforhold: : 
Privatejet
Oprettet: : 
2001
Sidste rettelse: : 
01-2011
Tilsyn og beskadigelser:

Kulturarvsstyrelsen - KUAS

Pleje, skiltning og 100 m.-zone:
FREDNINGSNR.:
STEDNR.:

 Find Fortidsmindet med GPS

GPS : 
Breddegrad: 56.259622
Længdegrad: 10.266203
UTM-system : 
E 578438 N 6235696

 Beskrivelse

Mellem Hjortshøj og Hesselballe nordøst for Århus ligger to gravhøje på hver sin side af vejen. Begge gravhøje ligger omkring 82 m over havet. og med en flot udsigt over Århus Bugten og Kalø Vig.

Det er kendetegnende for bronzealderens gravhøje, at de blev anlagt højt i terrænet for at kunne ses viden om. Da højene ikke er undersøgt, og da der heller ikke kendes gamle fund fra dem, dateres de alene ud fra deres beliggenhed til bronzealderen (1.800 - 500 f.Kr.).

Tidligere fandtes en tredje høj på marken lige nord for Loddenhøj, men den er nu helt fjernet, og i markskellene lidt længere mod nord er der i forbindelse med etablering af læhegn gjort fund fra bopladser fra både stenalderen og den tidlige, såkaldte førromerske jernalder (500 f.Kr. - år 0).

Hjortshoj Loddenhoj 011: Fra Loddenhøj på marken øst for vejen er der stadig en flot udsigt over Århus Bugten og Kalø Vig.

Fra vejen hvor der parkeres fører en afmærket sti (1) langs skellet østpå til Loddenhøj. Ved starten af den står også et uddybende informationsskilt.

Loddenhøj har en lidt ujævn profil, da den tidligere har været overpløjet. Nu er den omkring 18 m stor og indtil 2,75 m høj.

Hjortshoj Loddenhoj 022: Trampestien ind til Loddenhøj med informationsskiltet.

Udsigten fra højen til det store kraftværk ved Studstrup og bebyggelsen omkring Århus står i skarp kontrast til oldtidshøjen. Udsigten over vandet er dog stadig den samme, selvom området i bronzealderen var langt mere bevokset end nu. Man skal forstille sig, at bakkerne dengang henlå som store ret lysåbne og græsbevoksede overdrevsarealer med spredt træ- og kratbevoksning.

Hjortshoj Loddenhoj 033: Loddenhøj set fra sydøst.

Hjortshøj på den anden side af vejen byder på en tilsvarende udsigt. Stenen ud til vejen viser vej til den 17 x 2,5 m store høj, som på nordsiden tangeres af et skeldige. Højen er anlagt på et noget skrånende terræn, og fra bænken på højen ses Hjortshøj Kirke tydeligt.

Hjortshoj Loddenhoj 044: På begge sider af vejen står der vejvisersten til højen.

Nærområdet omkring Århus har tidligere rummet adskillige andre gravhøje, men i takt med byen udvidelse er de næsten alle sammen forsvundet. Hjortshøj og Loddenhøj er sammen med Jelshøj syd for Århus nogle af de få tilbageværende gravhøje i området, som stadig kan minde os om, at området engang så helt anderledes ud.

Hjortshoj Loddenhoj 055: Hjortshøj set fra sydøst.

Hjortshoj Loddenhoj 066: Udsigt fra Hjortshøj over Århus Bugt og by samt Hjortshøj Kirke.

 Adgangsbeskrivelse

 • Ved Skæring på vej 15 Århus-Grenå drejes mod Hjortshøj.
 • Passer Hjortshøj Kirke og fortsæt ca. 800 m ad Hesselballevej imod Hesselballe.
 • Parker på lille parkeringsniche i vejens østside og følg trampestien frem til højene på hver sin side af vejen.

Faciliteter

 • Informationsskilt ved parkeringsnichen indtil Loddenhøj.
 • Afstand til fortidsminde: ca. 100 m.

Særlige forhold

 • Vis hensyn til nærliggende privatbebyggelse.
Hjortshøj Loddenhøj - Adgang
Luftfoto venligst udlånt af COWI
Hjortshøj Loddenhøj - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS
Hjortshøj Loddenhøj - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS

Copyright

Al tekst, illustrationer og kort er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering kun efter forudgående skriftlig tilladelse.