Bronzealder | Markskel Høj

Markskel Høj Gravhøj Guide Bronzealder

8330 Beder
 • 1: Den afgravede Markskel Høj i agerskellet set fra vest.
 • 2: På højtoppen og -siderne ses adskillige sten fra højens grave og konstruktioner.
 • 3: Udsigten mod nordøst over Giber Ådal og Moesgård-skovene.

 Administration

Ejerforhold: : 
Privatejet
Oprettet: : 
2007
Sidste rettelse: : 
01-2011
Tilsyn og beskadigelser:

Kulturarvsstyrelsen - KUAS

Pleje, skiltning og 100 m.-zone:
FREDNINGSNR.:
STEDNR.:

 Find Fortidsmindet med GPS

GPS : 
Breddegrad: 56.06986
Længdegrad: 10.22902
UTM-system : 
E 576506 N 6214519

 Beskrivelse

Skrænterne langs Giber ådal var i oldtiden tæt belagt med både gravhøje og stendysser, men kun få er bevaret til i dag. Den afgravede Markskel Høj er en af disse, som ud fra højens beliggenhed 62 meter over havet, sikkert stammer fra bronzealderen.

Højen har aldrig været undersøgt arkæologisk, og der kendes heller ikke til fund fra tidligere tiders rovgravninger i højen. I dag er den tidligere ret anseelige høj reduceret til en ret lav og langstrakt forhøjning i nutidens markskel.

Markskel Hoj 01 Den afgravede Markskel Høj i agerskellet set fra vest.

Talrige større sten på højens sider og top vidner tydeligt om, at højen har været benyttet som gravsted for sikkert gentagne begravelser i oldtiden. Stenene stammer fra den omløbende stensætning langs højfoden - de såkaldte randsten - og sikkert også fra ødelagte gravkamre i selve højen.

Gravhøjene blev oftest benyttet som gravplads gennem lang tid. De ældste grave i bronzealderhøjene var som regel jordfæstegrave med hele lig i kister af udhulede træstammer. Fra omkring midten af bronzealderen omkring 1.000 f. Kr. afløstes jordfæstegraven af brandgrave med brændte ben og gravgaver. Brandgravene findes i utallige variationer og dominerer helt i både yngre bronzealder og den tidlige jernalder frem til omkring år 0.

Markskel Hoj 02På højtoppen og -siderne ses adskillige sten fra højens grave og konstruktioner.

Fra Markskel Høj er der en enestående udsigt over det omliggende landskab. Særligt mod nord over Giber Ådal, og mod øst hvor Århus-bugten skimtes bag Moesgårdskovene. Hvis du har lyst til en tur i området, så udgår der en afmærket og skiltet natursti langs Giber å fra vejen lige øst for Fulden.

Markskel Hoj 03Udsigten mod nordøst over Giber Ådal og Moesgård-skovene.

 Adgangsbeskrivelse

 • I Fulden by drejes ad Ballevej mod Fløjstrup.
 • Gravhøjen ligger let synlig i markskellet til venstre for vejen på toppen af skråningen ca. 500 fremme.
 • Fra vejen følges trampesti i markskellet ca. 50 m frem til højen.

Faciliteter

 • Informationsskilt ved trampesti vest for højen.
 • Afstand til fortidsminde: ca. 50 m.

Særlige forhold

 • Respekter markafgrøder og evt. hegning.
 • Følg trampestien i markskellet og parker hensynsfuldt i vejsiden så oversigtsforholdene langs vejen ikke spærres.
 • Parkering kan også ske på p-pladsen ved ”Friluftgården” ca. 400 m syd for højen.
Markskel Høj - Adgang
Luftfoto venligst udlånt af COWI
Markskel Høj - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS
Markskel Høj - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS

Copyright

Al tekst, illustrationer og kort er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering kun efter forudgående skriftlig tilladelse.