Bronzealder | Mislehøj gravhøj

Mislehøj gravhøj Gravhøj Guide Bronzealder

4720 Præstø
 • 1: Mislehøj ligger lige ud til bivejen mellem Jungshoved og Jungshoved By. Her set fra nord.
 • 2: Højen set fra sydvest.
 • 3: Mislehøj set fra nord.
 • 4: Set fra øst ses stadig en anseelig høj.
 • 5: Jordfast sten i højsiden tilhørende højens stenpakning.

 Administration

Ejerforhold: : 
Privatejet
Oprettet: : 
2011
Sidste rettelse: : 
02-2011
Tilsyn og beskadigelser:

Kulturarvsstyrelsen - KUAS

Pleje, skiltning og 100 m.-zone:
FREDNINGSNR.:
STEDNR.:

 Find Fortidsmindet med GPS

GPS : 
Breddegrad: 55.092411
Længdegrad: 12.130194
UTM-system : 
E 699739 N 6109551

 Beskrivelse

Mislehøj - en højtomt på Jungshoved

Mislehøj er en enligt beliggende gravhøj, som ikke er undersøgt arkæologisk og som der ej heller kendes fund fra. Den 17 x 2½ m. store gravhøj blev fredet frivilligt i 1925 og har siden den første registrering af Nationalmuseet i 1876 fremstået som nu med store gl. afgravninger af især sydlige højside. Højen ligger yderst lettilgængeligt lige ud til offentlig vej og er til trods for de gamle afgravninger stadig et væsentligt landskabselement.

Mislehøj er sammen med en fredet og ligeledes stærkt afgravet høj ved Bakkegård ca. 2,5 km. mod nord, de eneste bevarede bronzealdergravhøje på Jungshoved. Sådan så det ikke ud i oldtiden, hvor der især langs østsiden af Ambæk bæk ved Bakkegård lå en stor, nu for længst sløjfet højgruppe.

Flere løsfund af bronzeredskaber vidner også om, at der på den tid var en solid udnyttelse af området og fra den foregående stenalder kendes der utallige fund på halvøen - særligt langs kysten og andre lavtliggende områder. Stenalderfundene knytter sig til storstensgravene, hvoraf Svend Gønges Hule ved Bønsvig er det ene af 3 bevarede og fredede gravanlæg på Jungshoved.

Mislehøj formodes at være opført i bronzealderen og der er sikkert foretaget gentagne begravelser i højen. De første kistegrave i højens centrum findes sikkert stadig, hvorimod sekundært nedgravede urnegrave i højsiden - i al fald mod syd hvor de fleste efter skik og brug normalt blev nedsat - må formodes at være forsvundet ved de gamle afgravninger.

Mislehøj en anlagt på en lille forhøjning 6 m. over havet som i stenalderen mod sydvest dannede kystlinie for en lavvandet bugt, som dengang strakte sig ind fra Bøgestrømmen. Bakken hvor Stavreby i dag ligger, ca. 1 km. sydvest for højen, lå dengang som en ø. Nutidens overflade med gammel havbund, som nu kun er 1 m. over havet, fremkom gennem efterfølgende landhævning. I bronzealderen var dette område sikkert værdifulde enge, som var yderst velegnede til græsning for agerbrugs-samfundets husdyr.

 Adgangsbeskrivelse

 • Ved Tjørnehoved på landevej 265 (Præstø - Kalvehave) drejes der østover mod Jungshoved.
 • Efter 1,6 km. til højre ad Hovmarken (mod Jungshoved Kirke).
 • Fortsæt ligeud ad Mislehøjvej mod Jungshoved by.
 • Mislehøj ligger ud til vejen ca. 700 m. efter vejen ned til Jungshoved Kirke.

Faciliteter

 • Ingen.
 • Afstand til fortidsminde: 25 m.

Særlige forhold

 • Parker hensynsfuldt i vejsiden og tag dig i agt for dårlige oversigtsforhold.
 • Der er kun adgang til højen og det omliggende friareal ud til vejen.
Mislehøj gravhøj - Adgang
Luftfoto venligst udlånt af COWI
Mislehøj gravhøj - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS
Mislehøj gravhøj - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS

Copyright

Al tekst, illustrationer og kort er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering kun efter forudgående skriftlig tilladelse.