Bronzealder | Skovgårde gravhøje

Skovgårde gravhøje Gravhøj Guide Bronzealder

8961 Allingåbro
 • 1: En af områdets flotte gravhøje fra bronzealderen.
 • 2: Stenbygget kiste i en af de vestlige høje på området. Nu åbnet og sikkert anlagt i midten af bronzealderen for ca. 3.000 år siden.
 • 3: Udsigt over det fredede overdrevslandskab som er stærkt præget af tidligere tiders sandflugt.
 • 4: Oversigt over det åbne indhegnede areal hvor især gyvelbuske let kommer til at dominere.
 • 5: Kreaturer hjælper til naturplejen og hindrer at området springer i skov.
 • 6: Enkeltstående egetræer giver landskabet karakter.
 • 7: Gammel skelsten ved en af gravhøjene med enkelte randsten langs højfoden.
 • 8: Fredningssten ved gravhøj med indhugget kongekrone og F.M. for
 • 9: Lave gravhøje hvor omridset sløres af den efterfølgende sandflugt.
 • 10 Gravhøjen går på grund af sandflugten næsten i ét med landskabet.
 • 11 En af de store bronzealdergravhøje i områdets vestlige del.
 • 12 Der er offentlig adgang til området gennem lågerne i indhegningen.

 Administration

Ejerforhold: : 
Privatejet
Oprettet: : 
2014
Sidste rettelse: : 
-
Tilsyn og beskadigelser:

Kulturarvsstyrelsen - KUAS

Pleje, skiltning og 100 m.-zone:
STEDNR.:

 Find Fortidsmindet med GPS

GPS : 
Breddegrad: 56.503022
Længdegrad: 10.548576
UTM-system : 
E 594811 N 6263367

 Beskrivelse

Skovgårde-fredningen på Norddjursland indeholder et afvekslende hedelandskab, som siden oldtiden også bærer kraftigt præg af den store sandflugt, som området gennem tiden har været udsat for. På den 29 hektar store arealfredning ligger 10 gravhøje fra bronzealderen og lige nord for fredningen ligger også det store seværdige "Skovgårde voldsted", som har sin egen omtale her på guiden.

Størstedelen af det fredede område henligger indhegnet og afgræsses med kreaturer, hvorfor adgang indenfor hegningen kun er tilladt til fods og uden hund.
3 gravhøje ligger i det indhegnede areal, 2 ligger lige nord for og yderligere 4 høje samt en frilagt stenkiste fra en afgravet høj ses i fredningens vestlige del udenfor indhegningen. To af gravhøjene i den vestlige del er ganske store og må formodes at repræsentere gravhøje med adskillige begravelser fra bronzealderens begyndelse omkring 1.700 f. Kr. og op gennem bronzealderen til yngre bronzealders urnegrave frem til bronzealderens afslutning ca. 500 f. Kr. Fra området kendes yderligere 6 nu sløjfede gravhøje og mod nord tæt på Kattegatkysten ligger yderligere 5 gravhøje. Herved har området i bronzealderen haft karakter af en egentlig gravplads med ganske tætliggende høje, som gennem perioden opstod omkring de første storhøje.

Ingen af højene på området har været genstand for arkæologiske undersøgelser og vi kender heller ikke til fund fra højene, så dateringen baserer sig udelukkende på højenes størrelse og placering højt i terrænet med flot udsigt til Kattegatkysten mod nord. Den smalle og næsten mandslange stenkiste som ses i bunden af den næsten helt afgravede høj mellem de to store høje i vestdelen af området, er også en typisk bronzealdergrav fra omkring midten af bronzealderen, hvor ligbrænding netop var blevet introduceret i Danmark - og som sidenhen tog form som urnebegravelser.

Det åbne landskab, som specielt opleves på det indhegnede og kreaturgræssede hedeareal minder meget om det åbne overdrevsareal som blev grundlagt i bronzealderen gennem ekstensiv græsning af husdyr. Oldtiden og middelalderens sandflugt har dog omformet landskabet en god del og flere af de mindre gravhøje på området bærer også tydeligt præg heraf. Det oprindelige højomrids og terrænet generelt sløres nu mange steder af pålagt sand, hvilket er velkendt for området, som mange steder dækkes af metertykke lag af finkornet, ufrugtbar flyvesand. Dette har samtidig skabt fantastiske bevaringsforhold for oldtidens kulturlag. Danmarks måske bedst bevarede bopladsområde fra bronzealderen blev for eksempel afdækket først i 1990-erne omkring Hemmed blot 12 km. øst for Skovgårde. Den udgravede og nu fredede gravhøj "Egehøj" med tilhørende boplads ligger også i dette område og illustrerer på bedste vis hvad der stadig være af grave i højene på Skovgårde-fredningen.

Nutidens hede er opstået på toppen af den magre flyvesand, men området vil langsomt springe i skov, hvis der ikke foretages arealpleje af vegetationen. Især gyvel spreder sig nu let på området og Norddjurs Kommune foretager derfor jævnligt pleje på området. De løstgående kreaturer bidrager også væsentligt til at holde uønsket vegetation nede.

 Adgangsbeskrivelse

 • Følg Nordkystvejen Randers - Grenå (vej 547) frem til ca. 3 km. vest for Fjellerup på nordkysten af Djursland.
 • Her drejes mod syd ad Skovgårdevej.
 • Parkeringsniche til besøg af Skovgårde voldsted ligger ret ud til Skovgårdevej efter ca. 175 m. kørsel.
 • For besøg af Skovgårde-fredningen følges Skovgårdevej frem til krydset med Gl. Fjellerupvej ca. 1,5 km. syd for Nordkystvejen.
 • Følg Gl. Fjellerupvej 1,2 km mod øst og parker på den græsklædte P-plads ved fredningens sydgrænse ud til vejen.

Faciliteter

 • Informationstavler v. P-plads, Skovgråde voldsted samt to steder indenfor fredningen.
 • Afstand til fortidsminde: 50 meter.

Særlige forhold

 • Kun adgang til fods.
 • Hunde skal altid føres i snor, men må ikke medtages indenfor det indhegnede område af Skovgårde-fredningen af hensyn til græssende dyr på området.
Skovgårde gravhøje - Adgang
Luftfoto venligst udlånt af COWI
Skovgårde gravhøje - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS
Skovgårde gravhøje - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS

Copyright

Al tekst, illustrationer og kort er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering kun efter forudgående skriftlig tilladelse.