Bronzealder | Sneglehøj, Mern

Sneglehøj, Mern Gravhøj Guide Bronzealder

4735 Mern
 • 1: Sneglehøj ved Østergård set fra syd. Højen er den sidste
 • 2: Udsigt fra Sneglehøj mod syd.
 • 3: Indkørslen til Østergård. I dag benyttes stedet som efterskole.
 • 4: Sneglestien på nordre højfod.

 Administration

Ejerforhold: : 
Privatejet
Oprettet: : 
2011
Sidste rettelse: : 
02-2011
Tilsyn og beskadigelser:

Kulturarvsstyrelsen - KUAS

Pleje, skiltning og 100 m.-zone:
FREDNINGSNR.:
STEDNR.:

 Find Fortidsmindet med GPS

GPS : 
Breddegrad: 55.021712
Længdegrad: 12.076313
UTM-system : 
E 696649 N 6101535

 Beskrivelse

Bronzealdergravpladsen ved Sneglehøj, Mern

Den store bronzealderhøj "Sneglehøj" i haven ved Efterskolen Østergård ligger højt på morænebakkerne ca. 3 km. nord for Langebæk.

Højen må på baggrund af dens størrelse (40 x 6 m.) og beliggenheden henføres til at være opført i ældre bronzealder 1.700-1.000 f.Kr. Dengang anlagdes sådanne storhøje på "landskabets toppe" over det ganske land og siden hen opstod egentlige gravpladser mange steder gennem anlæggelse af flere høje og nye begravelser i ældre høje.

Sneglehøj har sit navn, fra den spiralsnoede sti som leder fra den nordvestlige højfod i haven til den flotte udsigt fra højtoppen mod syd over det åbne agerlandskab, hvor Storstrømmen og Ulvsund i klart vejr anes i baggrunden. Stien er sikkert anlagt i nyere tid i forbindelse med højens beliggenhed i en have (se også Sneglehøj på Møn) Højen er aldrig blevet undersøgt og vi kender ej heller til fund fra den, hvorfor højens mange begravelser må formodes urørte.

I arkiverne ses det, at der ved opdyrkningen af markerne omkring Efterskolen Østergård er forsvundet utallige andre gravhøje. Faktisk er Sneglehøj den eneste som er tilbage i det åbne land. Tre andre har ligget indenfor digerne som omslutter Efterskolen Østergård og yderligere 5 kendes lige fra markerne mod nord og nordvest lige udenfor diget. En anden højgruppe med 8 sløjfede høje har også ligget på nabobakken nord for Hestehavevej kun 700 m. syd for Sneglehøj, så stedet er virkeligt et godt eksempel på hvilken ødelæggende indvirkning agerbruget, særligt i forrige og første halvdel af sidste århundrede, har haft på bevarelsen af de synlige fortidsminder.

Hvis du vil se hvordan højene lå, så prøv at gå en tur ind i Skovhuse Skov overfor Efterskolen Østergård. Der er adgang til skoven via en skovvej beliggende ved Østergårdstræde nr. 42, syd for efterskolen. Skovhuse Skov er privat og færdsel må ikke ske uden for skovstierne. Lige til venstre for indgangen i skoven ligger en enkelt gravhøj og et par hundrede meter inde i skoven ligger en modsat det åbne land meget velbevaret og autentisk højgruppe med 8 rundhøje og 1 langhøj.

Tilsvarende ligger der en flot højgruppe med ikke mindre end 13 gravhøje i nordsiden af skoven mod de åbne marker syd for Lilliendal. Disse højgrupper illustrerer på bedste vis de gamle skoves beskyttende virkning på fortidsminderne. De tætliggende høje af forskellig størrelse og udformning som ses i skoven, giver et godt billede af hvad der de fleste steder er forsvundet på åbent agerland.

Nord for den østligste af gravhøjene i Skovhuse Skov ca. 60 m fra det østlige skovdige og 100 m. nord for skovvejen står en fredet ca. 1 ,2 x 1,8 m. stor oprejst bautastens-lignende sten kaldet "Høje Sten". Stenen er en meget flot og furet gnejs og siges at have et fodaftryk hvorom der er tilknyttet et sagn: "Kong Valdemar Atterdag skulle på sine natlige ridt fra Vordingborg til Gurre have sat sin ene fod på stenen, og en af hans hunde gjorde ligeså."

 Adgangsbeskrivelse

 • I Langebæk på Vordingborg - Kalvehave landevejen (vej 59) drejes der nordpå ad Østergårdstræde.
 • Følg vejen ca. 3,2 km frem til Efterskolen Østergård, hvor der kan parkeres på skolens P-plads.
 • Herfra følges stien syd om bygningerne frem til højen, som ligger i haven ud til marken syd for skolen.

Faciliteter

 • Ingen.
 • Afstand til fortidsminde: 100 m.

Særlige forhold

 • Husk du er gæst på privat jord.
 • Optræd hensynsfuldt.
 • Ved besøg i Skovhuse Skov følges skovvejen i skovens østside ud for Østergårdstræde nr. 42.
 • Da skoven er privatejet er færdsel ikke tilladt udenfor stier og veje.
Sneglehøj, Mern - Adgang
Luftfoto venligst udlånt af COWI
Sneglehøj, Mern - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS
Sneglehøj, Mern - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS

Copyright

Al tekst, illustrationer og kort er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering kun efter forudgående skriftlig tilladelse.