Bronzealder | Sorring Loddenhøj

Sorring Loddenhøj Gravhøj Guide Bronzealder

8641 Sorring
 • 1: Sorring Loddenhøj, 148 meter over havet. Her set fra nordøst.
 • 2: Trampestien som fra den syd for liggende P-niche leder frem til højen.
 • 3: Det store teletårn vest for højen ses på mange kilometers afstand.
 • 4: Højen er sikkert mellem 3.800 og 3.000 år gammel. Her set fra sydøst.
 • 5: Det geodætiske postement på toppen af højen er et af Danmarks hovedopmålingspunkter.

 Administration

Ejerforhold: : 
Privatejet
Oprettet: : 
2001
Sidste rettelse: : 
02-2021
Tilsyn og beskadigelser:

Kulturarvsstyrelsen - KUAS

Pleje, skiltning og 100 m.-zone:
FREDNINGSNR.:
STEDNR.:

 Find Fortidsmindet med GPS

GPS : 
Breddegrad: 56.181331
Længdegrad: 9.790299
UTM-system : 
E 549058 N 6226543

 Beskrivelse

Sorring Loddenhøj - højt i landskabet

Lige ved siden af den store telemast nordøst for Sorring, ligger gravhøjen Sorring Loddenhøj. Højen ligger hele 147 m over havet - altså 25,5 m lavere end Danmarks højeste terrænpunkt- den midterste gravhøj af Yding Skovhøj ved Skanderborg (172,54 m.o.h) ca. 20 km mod syd. Sorring Loddenhøj har samme højde som Himmelbjerget ved Julsø.

Landskabet omkring Sorring Loddenhøj er generelt ganske højtliggende, men alligevel er der en vid udsigt over det omliggende landskab fra højen.

Sorring Loddenhøj har aldrig været undersøgt, hvorfor vi ikke ved hvad den rummer af gravfund, men dens høje beliggenhed tyder på, at den blev anlagt i den ældre del af bronzealderen (1.800 - 1.000 f.Kr.). Tidligere lå der to andre høje på området: En på marken mellem Sorring Loddenhøj og telemasten og en lige nord for den nuværende høj, men de er nu helt forsvundet.

Det højtliggende terræn har i oldtiden været tæt belagt med gravhøje og bopladser. Indenfor 1 km omkring Sorring Loddenhøj kendes til mere end 20 gravhøje, og i skrænterne i Sorring Skov lige nord for højen ses stadig dybe og gamle hulveje, som sikkert har rod helt tilbage til oldtiden. Af de mere end 60.000 gravhøje vi har haft, er de fleste nu forsvundet i takt med den mekaniserede opdyrkning af det danske landskab. Ved Syvhøjgård 700 m nordvest for Sorring Loddenhøj ligger dog endnu 4 af de oprindeligt 7 høje, som gårdsnavnet indikerer har ligget her.

Sorring Loddenhoj 01Sorring Loddenhøj, 148 meter over havet. Her set fra nordøst.

Adgang til Sorring Loddenhøj sker fra vejen ved den syd for liggende gård, hvorfra en trampesti i markskellet leder op til højen. På stor afstand leder den store telemast vest for højen frem til stedet.

Sorring Loddenhoj 02Trampestien som fra den syd for liggende P-niche leder frem til højen.

Ved sydsiden af højen er der opsat en informationstavle, og på toppen ses et muret fundament - et såkaldt postament.

Sorring Loddenhoj 03Det store teletårn vest for højen ses på mange kilometers afstand.

Det er et af Danmarks centrale opmålingspunkter (fikspunkter), og indgår i det såkaldte 1. grads opmålingsnet, som består af punkter med ca. 75 km indbyrdes afstand. Hohøj ved Mariager og Jelshøj syd for Århus er tilsvarende punkter. Positionen på Sorring Loddenhøj er 56 grader.18´.20´´ nord, 9 grader. 79´.16´´ øst, og det befinder sig nøjagtigt 148,539 m.o.h.

Sorring Loddenhoj 04Højen er sikkert mellem 3.800 og 3.000 år gammel. Her set fra sydøst.

Sådanne fikspunkter ses etableret mange steder i gravhøjene, hvor tilstanden ikke ændres, og hvorfra der ofte er vid udsigt over det omgivende land, når der skal foretages lokale opmålinger etc.

Sorring Loddenhoj 05 Det geodætiske postement på toppen af højen er et af Danmarks hovedopmålingspunkter.

Det geodætiske landsfikspunkt er sikkert forklaringen på at højen er bevaret til i dag. Det var nemlig i forbindelse med etableringen heraf i 1860, at højen blev fredet. Først i 1937 blev alle synlige fortidsminder beskyttet af loven, men dette forhindrede dog ikke de tyske besættelsestropper under 2. Verdenskrig i at bygge en forsvarsstilling på højen. Sporene herfra ses dog ikke længere, da højen blev restaureret i 1954. Den højtliggende høj blev også efter krigen anvendt som luftmeldepost, og der var opstillet at tårn på højen, men nutidens radarteknik har i dag overtaget denne funktion. Se også Jelshøj og Hohøj på guiden.

 Adgangsbeskrivelse

 • Ved Låsby på vej 15: Silkeborg-Århus drejes mod Sorring.
 • I den østlige udkant af Sorring drejes ad Terpvej ved skilt til "Låddenhøj". Følg vejen ca. 700 m og drej så til venstre op til gården under den store telemast.
 • Parker bag gården på den lille grusbelagte plads ved markskellet og følg stien i skellet mod nord frem til højen.

Faciliteter

 • Informationsskilt ved højens sydøstside.
 • Afstand til fortidsminde: ca. 100 m.

Særlige forhold

 • Vis hensyn til nærliggende gård og afgrøder på omliggende marker.
Sorring Loddenhøj - Adgang
Luftfoto venligst udlånt af COWI
Sorring Loddenhøj - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS
Sorring Loddenhøj - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS

Copyright

Al tekst, illustrationer og kort er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering kun efter forudgående skriftlig tilladelse.