Middelalder | Hagsholm Voldsted

Hagsholm Voldsted Forsvarsværk Guide Middelalder

8870 Langå
 • Opmålingsplan af Hagsholm Voldsted. Der er 25 cm mellem højdekurverne (Efter J. Koch 1999)
 • Hagsholm Voldsted set fra nordvest.
 • Den sydlige voldgrav set fra sydvest.
 • Østre voldgrav set fra den stensatte voldbanke.
 • Adgangsdæmningen over den nordre voldgrav. Her set fra sydvest.
 • Voldbanken ligger i samme plan som det omgivende terræn. Her set udefra med adgangsdæmningen fra nord.
 • Fundamentrester på den sydlige del af voldbanken set fra øst.
 • Fundamentrester på den sydlige del af voldbanken set fra sydøst.
 • Nordvesthjørnet og voldgraven omkring Hagsholm Voldsted set fra nordøst.

 Administration

Ejerforhold: : 
Privatejet
Oprettet: : 
2001
Sidste rettelse: : 
01-2011
Tilsyn og beskadigelser:

Kulturarvsstyrelsen - KUAS

Pleje, skiltning og 100 m.-zone:
FREDNINGSNR.:
STEDNR.:

 Find Fortidsmindet med GPS

GPS : 
Breddegrad: 56.327733
Længdegrad: 9.845349
UTM-system : 
E 552251 N 6242834

 Beskrivelse

De fleste danske voldsteder stammer fra 12-1300-tallet, hvor de ud fra forsvarshensyn blev strategisk anlagt i landskabet. Det er ikke tilfældet med det relativt unge Hagsholm Voldsted fra 1500-tallet, som mere har karakter af en almindelig bolig på et symbolsk voldsted.

Hgsholm voldsted 01Opmålingsplan af Hagsholm Voldsted. Der er 25 cm mellem højdekurverne (Efter J. Koch 1999)

Voldstedet ligger på ingen måde uindtageligt i terrænet, og kanonens fremkomst havd desuden gjort, at borge med murværker og voldgrav ikke længere gav nogen særlig beskyttelse.

Hagsholm Voldsted stod færdig i 1594, og blev ifølge skriftlige kilder opført af rigsråd Manderup Parsberg, som havde haft stedet siden 1583.

Hgsholm voldsted 02Hagsholm Voldsted set fra nordvest.

Bygningerne stod på en næsten kvadratiske 60 x 60 m store banke, som til alle sider er omgivet af en op til 24 m bred voldgrav, som sikkert var vandfyldt i al fald i dele af året. Indersiden af voldgraven er stensat med opstablede kampesten, og mod nord fører en adgangsdæmning over voldgraven. Oprindeligt har der måske været en træbro over voldgraven.

Hgsholm voldsted 03Den sydlige voldgrav set fra sydvest.

Hgsholm voldsted 04Østre voldgrav set fra den stensatte voldbanke.

Voldbanken hæver sig ikke nævneværdigt over det omliggende terræn, og yder således ingen beskyttelse, hvorfor stedets opbygning som voldsted mere må mere tilskrives tradition og status frem for forsvar.

Hgsholm voldsted 05Adgangsdæmningen over den nordre voldgrav. Her set fra sydvest.

På voldbanken stod en firefløjet bygning, hvorfra de nu tilvoksede fundamentrester stadig ses. I sydvesthjørnet stod et tårn, og samme sted var der et trappetårn mod gårdspladsen som bygningerne omsluttede.

Hgsholm voldsted 06Voldbanken ligger i samme plan som det omgivende terræn. Her set udefra med adgangsdæmningen fra nord.

I østenden af nordfløjen - lige indenfor portåbningen mod nord - har der ligget en teglopbygget kælder. Skriftlige kilder fra synsforretninger i slutningen af 1600-tallet fortæller, at kapellet lå i nordfløjen, fruerstuen mod øst, riddersalen mod vest og diverse administrations-, lager- og forrådsrum i sydfløjen. Det må formodes at den tilhørende ladegård har ligget et sted nord for voldstedet.

Hgsholm voldsted 07Fundamentrester på den sydlige del af voldbanken set fra øst.

Manderup Parsberg satte sig ikke blot spor ved at bygge Hagsholm. Han skænkede også en ny altertavle, prædikestol og stolegavle til Houlbjerg kirke, som alle sammen prydes med hans våbenskjold.
Bygningerne på Hagsholm voldsted stod i lidt over 150 år.

Hgsholm voldsted 08Fundamentrester på den sydlige del af voldbanken set fra sydøst.

I 1682 blev stedet solgt til Frijsenborg, og i 1765 blev bygningerne nedrevet og gårdens jordtilliggender fordelt på 6 fæstegårde.
Jorden kom dog tilbage til Hagsholm, da den nye gård blev opført i 1890 ca. 500 m sydøst for det gamle voldsted.

Hgsholm voldsted 09Nordvesthjørnet og voldgraven omkring Hagsholm Voldsted set fra nordøst.

 Adgangsbeskrivelse

 • Fra vej 46: Randers-Silkeborg, ca. 2 km vest for Houlbjerg, drejes ad Enslevvej imod Hagsholm.
 • Ved T-krydset med Haxholmvej efter knap 1 km kørsel ligger voldstedet let synligt syd for Haxholmvej.
 • Parker i vejsiden.

Faciliteter

 • Informationsskilt udenfor voldgraven ved adgangsdæmning.
 • Afstand til fortidsminde: 25 m.

Særlige forhold

 • Området afgræsses med får.
 • Respekter dyr og hegning.
 • Luk låger.
 • Hunde ingen adgang.
Hagsholm Voldsted - Adgang
Luftfoto venligst udlånt af COWI
Hagsholm Voldsted - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS
Hagsholm Voldsted - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS

Copyright

Al tekst, illustrationer og kort er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering kun efter forudgående skriftlig tilladelse.