Middelalder | Skanderborg Byvold

Skanderborg Byvold Forsvarsværk Guide Middelalder

8660 Skanderborg
 • Skanderborg Slot og købstad set fra nord i Resens Atlas fra 1677.
 • Det fredede stykke af Skanderborg byvold set fra sydøst.
 • Infoskilt ved foden af byvolden mod sydvest.
 • Oversigt over den fredede byvold set fra syd.
 • Stensætninger i nordvest-enden af byvolden.

 Administration

Ejerforhold: : 
Privatejet
Oprettet: : 
2005
Sidste rettelse: : 
01-2011
Tilsyn og beskadigelser:

Kulturarvsstyrelsen - KUAS

Pleje, skiltning og 100 m.-zone:
FREDNINGSNR.:
STEDNR.:

 Find Fortidsmindet med GPS

GPS : 
Breddegrad: 56.031962
Længdegrad: 9.931166
UTM-system : 
E 558026 N 6210028

 Beskrivelse

Byvolden ved Vestergade er den eneste bevarede rest af et voldanlæg som Christian d. IV anlagde omkring 1617-20 for at beskytte købstaden Skanderborg. Jordvolden med dens tilhørende bastioner ses gengivet på Resens Atlas over Danmark fra 1677. Volden forbandt sikkert Skanderborg Sø og Lillesø og beskyttede dermed købstaden og Skanderborg Slot mod nord, hvor den ikke var beskyttet af søerne. Byens hovedgade ”Storegade” som går nord-syd gennem byen, passerede mod nord volden gennem den sikkert bevogtede byport ”Nørreport”.

Skanderborg byvold 01Skanderborg Slot og købstad set fra nord i Resens Atlas fra 1677.

Det har endu ikke været muligt, entydigt at efterspore voldens eksakte forløb gennem arkæologiske undersøgelser, og det fredede voldstykke ved Vestergade står derfor indtil videre alene. Volden havde ifølge de skriftlige kilder en forgænger i form af et plankeværk opført omkring 1583, hvor Skanderborg blev tildelt sine købstadsprivilegier af Frederik d. II.
Skanderborg blev efter reformationen kongens hovedresidens i det midtjyske område (se Skanderborg Slot).

Skanderborg byvold 02 Det fredede stykke af Skanderborg byvold set fra sydøst.

Den bevarede vold er ca. 50 m lang og 15 meter bred og indtil 4 m høj. Dens nuværende form er grundet senere afgravninger meget forskellig fra det oprindelige udseende.

Skanderborg byvold 03Infoskilt ved foden af byvolden mod sydvest.

Området er i dag bebygget, og i nordvest-enden af volden ses enkelte stensætninger som måske kan repræsentere oprindelige konstruktioner.

Skanderborg byvold 04Oversigt over den fredede byvold set fra syd.

Skanderborg byvold 05Stensætninger i nordvest-enden af byvolden.

Læs mere om Skanderborg på Danmarks Købstæder

 Adgangsbeskrivelse

 • Fra hovedgaden Algade gennem Skanderborg centrum drejes vestover ad Vestergade.
 • 50 m fremme ved supermarked Aldi drejes til vestre ad Søtoften og yderligere ca. 50 m. fremme til venstre ad Lillesøvej.
 • Gående færdsel kan også benytte portgennemgangen ved fra Algade 39 / 41B, hvorfra der er ca. 75 m til byvolden.

Faciliteter

 • Større offentlig parkeringspalds ved supermarked og Lillesøvej.
 • Infomationsskilt fra Søhøjlandets Økomuseum ved byvolden.
 • Afstand til fortidsminde: 30 m.

Særlige forhold

 • Parkering skal foregå på offentlige p-pladser.
Skanderborg Byvold - Adgang
Luftfoto venligst udlånt af COWI
Skanderborg Byvold - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS
Skanderborg Byvold - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS

Copyright

Al tekst, illustrationer og kort er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering kun efter forudgående skriftlig tilladelse.