Middelalder | Skovgårde Voldsted

Skovgårde Voldsted Forsvarsværk Guide Middelalder

8961 Allingåbro
 • Skovgårde voldsted set fra nordkystvejen mod sydvest.
 • Hegnsåbning og informations- skilt ved voldstedets sydside.
 • Adgangsdæmningen frem til borgbankens sydvesthjørne set fra sydvest.
 • Sydlige voldgrav og borgbanke set fra sydvest.
 • Borgbankens nordvestlige hjørnebastion set fra nordvest.
 • Vestlige voldgrav og borgbanke. I baggrunden den nordvestre hjørnebastion.
 • Skovgårde voldsteds flotte nordside set fra nordvest.
 • Overgroede stenmure i sydsiden af borgbanken.
 • Sydøsthjørnet af borgbanken.
 • Nørager Kirke.

 Administration

Ejerforhold: : 
Privatejet
Oprettet: : 
2001
Sidste rettelse: : 
01-2011
Tilsyn og beskadigelser:

Kulturarvsstyrelsen - KUAS

Pleje, skiltning og 100 m.-zone:
FREDNINGSNR.:
STEDNR.:

 Find Fortidsmindet med GPS

GPS : 
Breddegrad: 56.508059
Længdegrad: 10.533306
UTM-system : 
E 594367 N 6263637

 Beskrivelse

Voldstedet ved Skovgårde ca. 3 km. vest for Fjellerup på Norddjursland er overordentlig velbevaret.

Det består af en firesidet, rektangulær og ca. 70 x 42 m. stor borgbanke orienteret N-S og Ø-V som hæver sig indtil 3,5 m. over bunden af den omgivende voldgrav, som oprindeligt har været vandfyldt.

Skovgarde voldsted 01Skovgårde voldsted set fra nordkystvejen mod sydvest.

Når man som besøgende kommer til stedet sker adgang gennem lågen ved voldgravens sydside, hvor der også er opsat et informationsskilt. Herfra leder stien frem til en lav adgangsdæmning ved voldbankens sydvesthjørne.

Skovgarde voldsted 02Hegnsåbning og informations- skilt ved voldstedets sydside.

Oprindeligt skete adgangen dog af en bro fra øst til voldbanken østside, hvor man passerede et pottårn.

Skovgarde voldsted 03Adgangsdæmningen frem til borgbankens sydvesthjørne set fra sydvest.

Voldbankens sider støttes af en indtil 2 m. høj stenmur langs foden hele vejen rundt.

Skovgarde voldsted 04ydlige voldgrav og borgbanke set fra sydvest.

Borgbankens hjørner er fremskudte, hvilket er et arkitektonisk træk fra større og militært mere betydningsfulde borge, hvorved det var muligt at beskyde evt. angribere på langs med borgens sider.

Skovgarde voldsted 05Borgbankens nordvestlige hjørnebastion set fra nordvest.

At Skovgårde fik en sådan udformning må mere være for syn end for gavn.

Borgbankens stenmur langs den nordre voldgrav er særlig velbevaret, og på borgbanken har der stået en trefløjet bygning med en vestvendt hovedbygning.

Skovgarde voldsted 06Vestlige voldgrav og borgbanke. I baggrunden den nordvestre hjørnebastion.

De nu græsklædte grundmure efter de to øst-vest orienterede bygninger af ca. 10 m. bredde kan følges i næsten hele borgbankens længde.

Skovgarde voldsted 07Skovgårde voldsteds flotte nordside set fra nordvest.
På en dag med godt vejr er stedet idyllisk. Store træer har med tiden overvokset stenmurene og takket være et større plejearbejde og vedligeholdende fåregræsning fremstår voldstedet tydeligt.

Skovgarde voldsted 08Overgroede stenmure i sydsiden af borgbanken.

Hvornår voldstedet og dets bygninger blev opført vides ikke med sikkerhed, men udfra dets konstruktion må det formodes at være sket omkring midten af 1500-tallet. Omkring år 1500 ejedes gården af en Jens Madsen, og siden hen overgik den til Lykkeslægten.

Skovgarde voldsted 09Sydøsthjørnet af borgbanken.

I Nørager Kirke er lensmanden Erik Lykke begravet, og på prædikestolen fra 1576 ses to nu delvist bortskårne adelsmærker fra denne slægt.

Skovgarde voldsted 10Nørager Kirke.

Det vides også at bygningerne på Skovgårde nedbrændte i 1541, og at den i 1648 solgtes til en Just Høeg for senere at blev underlagt Fjellerup Østergård.

 Adgangsbeskrivelse

 • Ved Skovgårde på Nordkystvejen, vej 547: Randers-Grenå drejes ad Skovgårdevej mod Tustrup.
 • Parker på den grusbelagte plads langs vejens højre side ca. 100 m fremme.
 • Følg pilen fra p-pladsen vestover langs Skovgårdevej og fortsæt ind ad indkørslen til den private gård.
 • Herfra ses lågen i hegnet omkring voldsstedet og informationsskiltet.
 • Adgang til voldbanken sker ad dæmningen ca. 20 m øst for lågen.
 • Følg stierne på området og henkast ikke affald.

Faciliteter

 • Informationskilt vedr. Skovgårde-fredningen ved parkeringsplads.
 • Informationsskilt om voldstedet udenfor hegnslågen ved voldgraven.
 • Afstand til fortidsminde: 100 m.

Særlige forhold

 • Området afgræsses med får.
 • Respekter hegn og luk låger.
Skovgårde Voldsted - Adgang
Luftfoto venligst udlånt af COWI
Skovgårde Voldsted - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS
Skovgårde Voldsted - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS

Copyright

Al tekst, illustrationer og kort er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering kun efter forudgående skriftlig tilladelse.