Nyere tid | Lushage Skanser

Lushage Skanser Skanse Guide Nyere tid

8305 Samsø
 • De 5 skanser ved Lushage stammer fra Englandskrigen 1807-14.
 • De krumme jordskanser forhindrede fjendtlig landgang, og gav ly under evt. angreb.
 • Kanonbådene var små men effektive, og herfra kom det ofte til nærkamp med den engelske flåde. (Maleri Chr. Mølsted)
 • Forsvaret langs kystskanserne kunne udbygges med små mobile kanoner. (tegn. Jens Frimer)
 • De krumme jordskanser forhindrede fjendtlig landgang, og gav ly under evt. angreb.
 • De krumme jordskanser forhindrede fjendtlig landgang, og gav ly under evt. angreb.
 • De krumme jordskanser forhindrede fjendtlig landgang, og gav ly under evt. angreb.

 Administration

Ejerforhold: : 
Privatejet
Oprettet: : 
2001
Sidste rettelse: : 
01-2011
Tilsyn og beskadigelser:

Kulturarvsstyrelsen - KUAS

Pleje, skiltning og 100 m.-zone:
FREDNINGSNR.:
STEDNR.:

 Find Fortidsmindet med GPS

GPS : 
Breddegrad: 55.765128
Længdegrad: 10.61437
UTM-system : 
E 601239 N 6181136

 Beskrivelse

Ved ”Lushage” - det sydøstligste hjørne af Samsø - ligger 5 lave jordskanser fra Englandskrigen 1807-14 og en række store gravhøje fra bronzealderen i et flot kystlandskab.

Lushage skanser 01De 5 skanser ved Lushage stammer fra Englandskrigen 1807-14.

Det omfattende skansebyggeri som fandt sted langs de danske kyster, har baggrund i englændernes bombardement af København i 1807, hvorunder den danske flåde blev overmandet og derfor ikke kunne forsvare de danske kyster. I 1813 var der således opført 214 skanser og tungt bevæbnede batterier, hvoraf 22 ligger indenfor grænserne af det gamle Århus amt.

Lushage skanser 02De krumme jordskanser forhindrede fjendtlig landgang, og gav ly under evt. angreb.

Til erstatning for den tabte flåde blev der hurtigt opbygget en flåde af små kanonbåde og joller, som blev udstationeret rundt om i landet. De små robåde var langt mere mobile end datidens store sejlbåde, og kunne i kraft af deres lette manøvrering både sejle på lavt vand og hurtigt overraske fjendtlige skibe.

De lave og krumme jordvolde ved Lushage indgik i den kraftige befæstning, som allerede fra 1801 påbegyndtes af Samsø under ledelse af general Nicolai Tidemann. Langør havn i Stavns Fjord var fra 1809 hjemsted for 4 kanonbåde og 8 kanonjoller, og til beskyttelse heraf opførtes store kanonbefæstede skanseanlæg på det udenfor liggende fastland ved Lilleøre samt på Besser Rev og Kyholm.

Lushage skanser 03Kanonbådene var små men effektive, og herfra kom det ofte til nærkamp med den engelske flåde. (Maleri Chr. Mølsted)

Kystskanserne ved Lushage havde til formål at beskytte de lavtliggende kystområder mod fjendtlig landgang, og kunne samtidig fungere som tilflugtssted for soldaterne under fjendtligt bombardement. Det relativt dybe vand ind til Samsøs sydkyst gjorde stedet udsat for fjendtlig landgang. Mellem skanserne afpatruljerede den civile kystmilits området, og takket være denne afværgede man en fjendtlig svensk landgang, efter at Sverige fra 1808 også var gået ind i krigen.

Når man i dag besøger stedet, ses den første skanse umiddelbart til højre for skovvejens udmunding på stranden. Den næste ligger lige øst for parkeringspladsen på stranden, og langs stranden frem til fyret på Lushage ses yderligere 3 skanser.

 Adgangsbeskrivelse

 • Følg offentlig vej til Brattingsborg Gods på sydenden af Samsø.
 • Fortsæt ad vejen til Ørnslund Skovfogedbolig i skovkanten sydøst for godset.
 • Herfra drejes til højre / sydover ind i skoven.
 • Følg skovvejen ca. 2 km mod syd gennem skoven til kysten vest for Lushage.
 • Kør langsomt og tag hensyn til vildtet i skoven.
 • Parker på afmærket plads ved kysten og fortsæt til fods til fyret ved Lushage.
 • Skanserne ligger som lave jordvolde ud til kysten.
  Fortsæt evt. til fods 2 km. op ad østkysten til den smukke stendysse ”Knøsen” ret ud til havet.

Faciliteter

 • Informationsskilt ved kystskanserne.
 • Afstand til fortidsminde: 150 m.

Særlige forhold

 • Der er ikke adgang til gravhøjene på marken ud til Lushage.
 • Vis hensyn til naturen.
 • Kast ikke affald
 • Brug ikke åben ild.
Lushage Skanser - Adgang
Luftfoto venligst udlånt af COWI
Lushage Skanser - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS
Lushage Skanser - Adgang
Kortmateriale Copyright KMS

Copyright

Al tekst, illustrationer og kort er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering kun efter forudgående skriftlig tilladelse.