Vikingetid | Borup Kirke Runesten

Borup Kirke Runesten Runesten Guide Vikingetid

8920 Randers NV
 • Indgangsparti med våbenhus set fra syd.
 • Kirken med stenbygget romansk kor og skib samt sengotisk tårn og våbenhus.
 • Måske har kirkens runesten oprindeligt stået ved et overgangssted ved bækken nord for kirken.
 • Det var her ved den tilmurede dør i nordsiden at runestenen blev fundet i 1995.
 • Borup-runestenen i kirkens våbenhus.
 • Den intakte med tidligere knækkede runesten i våbenhuset.
 • Ældre gravsten, nu opsat i våbenhuset.
 • Kor og alter i Borup kirke.
 • Kirkens indre set fra skibet.
 • Kapellet i sengotisk tid blev omdannet til gravkapel af P. von Sprechelsen i 1692.
 • Kirkens indre set fra koret..
 • Orgel og glasmosaik i kirkens vestende.

 Administration

Ejerforhold: : 
Statsejet
Oprettet: : 
12
Sidste rettelse: : 
12-2022
Tilsyn og beskadigelser:

Kulturarvsstyrelsen - KUAS

Pleje, skiltning og 100 m.-zone:
FREDNINGSNR.:
STEDNR.:

 Find Fortidsmindet med GPS

GPS : 
Breddegrad: 56.504832
Længdegrad: 9.985363
UTM-system : 
E 560650 N 6262703

 Beskrivelse

INDLEDNING TIL DE DANSKE RUNESTEN:

Runesten – Telegrammer fra fortiden
Runesten – de ældste magiske, rørende og betagende meddelelser vi har i skriftlig form, taler til os i telegramform fra en fjern fortid med fortællinger indhugget i sten. De står endnu spredt i det danske landskab og rigtigt afkodet giver de indblik i livet for mere end tusind år siden med store bedrifter, forfald, svig og død og med både helte og skurke. Runestenene, med deres evigt varende sætninger, er fra en tid hvor nutidens samfundssystem blev grundlagt og løfter lidt af sløret for, hvor vi kommer fra og fungerer som et spejl for nutiden.

Fra det gamle danske land – altså nutidens Danmark. Skåne og Slesvig – kender vi til omkring 260 runesten. De udgør dog blot en lille del af det oprindelige og ukendte antal. De første runesten blev rejst i begyndelsen af vikingetiden omkring år 700, men langt de fleste stammer fra vikingetidens slutning ca. år 975-1025 efter kristendommens indførelse.

De fleste runesten er ligesom stenalderens stendysser nu forsvundet. I det, med undtagelse af Bornholm, bjergfattige danske landskab, har store sten altid været et eftertragtet byggemateriale. Mange runesten forsvandt derfor og blev for eksempel blev genanvendt ved opførelsen af landets mere end 1.500 stenbyggede kirker fra 1100-tallet og indtil reformationen 1536, eller slået til skærver i forbindelse med for eksempel vej- og broanlæg og senere jernbaner.

Kun enkelte af de danske runesten står i dag på deres oprindelige plads i det åbne land. Runestenene blev rejst ved samfundets samlingssteder f.eks. gravhøje, broer, veje og overgangssteder i landskabet, hvor de med sikkerhed blev set og måske også opsøgt for at mindes den afdøde, der som regel, sammen med runestensfabrikanten, nævnes med navn i runeteksten.

I dag står runestenenes tekster blot indhugget i stenens overflade og sammen med senere forvitring og anden påvirkning af stenens overflade, kan runerne ofte være svære at se og afkode. I vikingetiden stod runerne nok tydeligt frem. Flere runesten har vist spor fra en nu for længst forsvunden opmaling med for eksempel klare okkergule og røde jordfarver, som gav liv til både tekst og inskriptioner.

Bevaring og fredning.
Runestene blev først beskyttet gennem fredning med Naturfredningsloven i 1937 og kun et fåtal står stadig nær eller på deres oprindelige placering. Fra midten af 1800-tallet fik runestenene interesse som nationale monumenter og suppleret med nationalromantiske forestillinger, blev de fleste tilbageværende runesten flyttet til beskyttet område ved landets kirker og herregårde og museer. Flere runesten fra landskabet formodes også at været flyttet til kirker allerede i vikingetiden – måske i et forsøg på af kristne de gamle hedenske sten og grave, hvor de ofte stod.

Østjysk centrum for runesten.
Østjylland er et område med flest kendte runesten i Danmark. Fra området mellem Århus-Viborg-Hobro og Randers og ud på Djursland kendes omkring 50 runesten, hvoraf 9 nu er forsvundet af mange forskellige årsager – for eksempel Københavns brand i 1728. Nuværende Randers Kommune er med det Kronjyske område yderst godt repræsenteret med kendskab til hele 23 runesten, hvoraf 4 er forsvundet. Med fund af 6 runesten står Langå sogn særligt frem, som det mest runestensrige sogn i Danmark, men kun 2 heraf er bevaret: en ved Langå kirke og en udstillet på Museum Østjylland i Randers. 12 yderligere runesten kan stadig opleves ved og i 8 forskellige kirker i Randers Kommune og disse er omtalt her på fortidsmindeguiden.

Nordens ældste skriftsprog.
At riste (skrive) eller læse runer var sikkert kun behersket af ganske få i jernalder og vikingetid. Forud lå årtusinders dybe traditioner for mundtlig overlevering og fortælling og med dette første nordiske skriftsprog grundlagdes den virkelighed, vi i dag omgiver os med i al selvfølgelighed både trykt og digitalt.

Runer er nordens ældste skriftsprog og fungerede som et nordisk sidestykke til det latinske alfabet fra omkring år 200 e.Kr. Først sent i middelalderen i 1400-tallet vandt det latinske alfabet indpas i Norden. Runer blev ikke bare indhugget (”ristet”) på runesten. Fra arkæologiske udgravninger, hvor organisk materiale er bevaret, kendes talrige såkaldte ”runepinde” og ”runestave ”med forskellige indskrifter om varer, aftaler eller regler – og selv kærlighedsbreve blev forfattet med runer.

Vikingetidens runealfabet, det såkaldte ”Futhark” med i alt 16 tegn, har sit navn efter alfabetets første 6 tegn. Det afløste i vikingetiden jernalderens ældre 24 tegns runealfabet. I løbet af middelalderen udviklede runealfabetet sig igen til at omfatte 32 tegn. I vikingetidens runealfabet benyttes flere runer om mere end én betydning/bogstav og udvidede derved mulighederne i det snævre 16 tegns alfabet.

RunealfabetIllustration: Runealfabetets udvikling gennem jernalder, vikingetid og middelalder.

De indhuggede runetekster læses på forskellig vis.

 • Parallelorden: Her læses teksten i lodrette linjer efter hinanden, som regel nedefra og op.
 • Bustrofedon: Teksten læses den i lodrette linjer, skiftevis nedefra og oppefra.
 • Konturorden: Her følger teksten stenens kontur langs kanten rundt.

Runestenenes tekster nævner næsten uden undtagelse altid personen som rejste stenen og forestod projektet, samt den eller de personer som stenen skulle minde. Navnet på runetekstens ”journalist” – altså ham som indhuggede teksten - nævnes også ofte, og kan efterfølges af en forbandelse over folk som måtte skænde eller fjerne stenen. ”Alle nævnt – ingen glemt ” og runeteksterne understreger også slægtskabets store betydning i vikingetidens hierarkiske samfund. Thorhamre, kors, maskebilleder og figurer samt andre ornamenter kan også findes indhugget på runestenene og viser også sammenhængen med de såkaldte ”billedsten” fra vikingetiden – se f.eks. Sjelbro-stenen (LINK)

BORUP KIRKE RUNESTEN:

Den velbevarede ca. 170 x 80 cm store runesten som er opsat i Borup Kirkes våbenhus er af relativ ny dato, da den først blev fundet i forsommeren 1995 under en omlægning af pigstensbrolægningen ved kirken. Den lå da som tærskelsten under den nu tilmurede kvindeindgang på kirkens nordside med runeteksten opad, og dækket af endnu en tærskelsten. Grundet en ældre sætningsskade i nordmuren var stenen knækket i to dele, men fremstår nu samlet i våbenhuset.
14 Borun Stenen Roberto Fortuna NMBorup runestenen. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet.
Den intakte og smukt udformede tekst på runestenen er indhugget i to bånd – i såkaldt konturorden – og skal læses lidt uvanligt fra nedre højre hjørne og opover følgende stenens kant, hvorefter teksten midt i ordet ”fader” skifter til det indre skriftbånd, som drejer og følger det ydre bånd i modsat retning. Runeteksten som er indhugget i den grålige gnejs/granit er noget slidt af stenens sekundære brug som tærskelsten og daterer runestenen til yngre vikingetid år 970 – 1020. Oversat til henholdsvis olddansk og nudansk siger teksten:

"Asi/Æsi resþi sten þænsi æftiR Þorgot, faþur sin, Bofa sun, bæstan(?) þægn."

”Asi (Æsi) rejste denne sten efter Thorgot, sin fader, Boves søn, den bedste (?) thegn”

De enkelte ord i runeteksten er adskilt med to prikker (:) og tekstbåndene er indrammet med streger.
Navnene på stenen opremser altså tre familie-led og angiver dermed en slægt med lang tidsmæssig tilknytning til lokalområdet: Asi / Æsi som rejste stenen til minde om sin afdøde fader Thorgot, som tilmed hyldes som den bedste ”thegn” (bofast stormand med høj social status) og hans bedstefar Bove,
På andre runesten findes ”Bove” brugt som et tilnavn/betegnelse om en tyk og klumpet person.

Det som er særligt interessant er, at stednavnet Borup er afledt af ”Boves torp” og derved skaber en direkte forbindelse til stenens tekst og det antydes dermed kraftigt, at det måske var den Bove som nævnes på runestenen, som grundlagde Borup engang i 900-tallet!
Stednavne på -rup, -strup, -drup m.fl. (gammeldansk -thorp) henføres generelt til tidlige bebyggelser i sen vikingetid og i middelalder. Desuden understøtter tilstedeværelsen af en vandmølle samt sognets generelle bebyggelseshistorie en teori om, at Borup engang var et stormandssæde.
Indtil fremtidige arkæologiske undersøgelser eventuelt afdækker bebyggelse fra vikingetiden i området, må vi vente i spænding!

På Nationalmuseets hjemmeside kan du finde meget mere om de spændende runesten og runeskriften: KLIK HER.

Herunder kan du møde Lisbeth Imer fra Nationalmuseet, som fortæller om de danske runesten.

 

 Adgangsbeskrivelse

Adresse:
Borup Kirke, Borup Byvej 83, 8920 Randers NV.

Link Borup Kirke:
https://www.defemsogne.dk/de-fem-sogne/borup-sogn/om-borup-kirke

Koordinater:
56.504832, 9.985363

KRAK kort:
https://map.krak.dk/m/bV0JH

Faciliteter:
Offentlig P-plads ved kirken langs Borup Byvej.
Offentligt toilet ved kirken.

Afstand til fortidsminde: 30 meter.

Kørselsvejledning:

 • Borup Kirke ligger i den lille landsby Borup kun ca. 5 km nord for Randers
  Fra E45 vest om Randers tages afkørsel 180. Følg Hobrovej ca. 1,8 km mod nord og drej til højre ad Borup byvej mod Borup. Kirken ligger på venstre hånd i landsbyen ca. 1,5 km fremme med P-plads ret ud til Borup Byvej.

 • Kirken er åben i dagtimerne, når graver arbejder på kirkegården eller efter aftale.
  For aftale om åbning kontakt graver Rikke Olsson, tlf. 28 77 47 49 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Luftfoto venligst udlånt af COWI
Kortmateriale Copyright KMS
Kortmateriale Copyright KMS

Copyright

Al tekst, illustrationer og kort er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering kun efter forudgående skriftlig tilladelse.